< >

Infrastrukturprojekt på statliga vägar

Många satsningar i Skaraborg 2018-2028

Regionen har av regeringen i uppdrag att ta fram tioårsplaner för infrastruktur. Planen revideras var fjärde år. I förslaget till regional plan för 2018 – 2028 finns ovanligt många objekt i Skaraborg. De ligger utmed stråk 5 (Karlsborg - Skövde - Skara, Lidköping - Trollhättan) som är Skaraborgs viktigaste arbets- och studiependlingsstråk. Satsningar på sträckan är avgörande för en fortsatt positiv utveckling i regionen och bidrar till att Skaraborg på sikt blir en lokal arbetsmarknadsregion. Skaraborg skulle då bli den fjärde största arbetsmarknadsregionen i Sverige.

De åtgärder som finns med i den regionala planen för väg 49/stråk 5 är ombyggnation av etapp Axvall Varnhem till mötesseparerad väg med 100 km per timme. Även etapp Skövde – Igelstorp finns med.

Åtgärdsvalsstudier, det vill säga utredningar för sträckorna Varnhem och Skövde och Lidköping – Skara fanns också med och båda utredningarna är genomförda. De kommer sedan att spelas in som namngivna objekt vid nästa revidering av regional plan. Sedan får politiken i regionen fatta beslut om hur fördelningen kommer se ut framöver.

Denna sida uppdaterades