< >

Tidtabell Ardalaskolan läsåret 2024/2025

Telefonnumer till skolbussar som kör till och från skolan

Larssons Buss 3: 0766-24 18 63

Larssons Buss 5: 0766-24 18 77

Larssons Buss 6: 0766-24 18 86

Ellös Buss 7: 0735-78 49 45

Skolskjutsentreprenörer

Larssons Buss: 072-994 90 01
Ellös Buss: 010-265 32 51

Tidtabeller

Till skolan

Larssons buss 3, tur 400

Hållplats

Klockslag

Skäggatorp

07.39

Myran

07.43

Händene

07.52

Nordåsen

07.58

Korsning Synnerby

08.04

Brotorp

08.10

Gröneskog

08.15

Ardalaskolan

08.25

Larssons Buss 6, Tur 410

Hållplats

Klockslag

Synnerby kyrka

07.53

Lommagården

08.00

Infart byarundan

08.09

Västra Gerum kyrka

08.18

Ardalaskolan

08.25

Ellös Buss 7, Tur 420

Hållplats

Klockslag

Lyckhem

07.35

Skattegården

07.52

Vinköls bygdegård

07.56

Blombacka

08.06

Marum

08.13

Ardalaskolan

08.25

Larssons Buss 5, Tur 430

Hållplats

Klockslag

Trestena

07.51

Hallavadet

08.02

Krösebacken

08.06

Björnön

08.16

Ardalaskolan

08.25

Från skolan tidigt, måndag till fredag

Larssons Buss 3, Tur 450

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

13.50

Gröneskog

13.59

Brotorp

14.05

Nordåsen

14.16

Händene

14.21

Skäggatorp

14.28

Myran

14.34

Larssons Buss 6, Tur 460

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

13.50

Lommagården

14.06

Infart byarundan

14.09

Västra Gerum kyrka

14.25

Ellös Buss 7, Tur 470

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

13.50

Marum

14.01

Blombacka

14.08

Lyckhem

14.13

Vinköls bygdegård

14.26

Skattegården

14.34

Hasselängen

14.40

Larssons Buss 5, Tur 475

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

13.50

Björnön

13.59

Krösebacken

14.09

Hallavadet

14.13

Trestena

14.24

Från skolan sent, måndag till torsdag

Larssons Buss 3, Tur 480

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

15.00

Gröneskog

15.09

Brotorp

15.14

Nordåsen

15.26

Händene

15.31

Myran

15.41

Larssons Buss 6, Tur 485

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

15.00

Västra Gerums kyrka

15.04

Lommagården

15.18

Infart byarundan

15.23

Ellös Buss 7, Tur 490

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

15.00

Marum

15.04

Blombacka

15.18

Lyckhem

15.23

Vinköls bygdegård

15.38

Skattegården

15.43

Hasselängen

15.48

Larssons Buss 5, Tur 495

Hållplats

Klockslag

Ardalaskolan

15.00

Krösebacken

15.12

Hallavadet

15.16

Trestena

15.27

Denna sida uppdaterades