< >

Familj, barn och ungdom

Här hittar du information om den hjälp och stöd som finns att få för familjer, vuxna, barn och unga.

Stöd till barn och ungdom

Kanske är du orolig för en familjemedlem, en kompis eller helt enkelt bara vill ha någon att prata med.

Stöd till barn och ungdom

Stöd till familjen

Kommunen har olika typer av stöd för familjer. Här hittar du information om exempelvis familjerätt, familjerådgivning, vårdnads- och umgängesfrågor.

Stöd till familjen

Misstanke om barn som far illa

Alla barn har rätt till en trygg och säker uppväxt. En del barn utsätts ibland för olika former av våld eller övergrepp. Det är viktigt att vi vågar se och uppmärksamma dessa barn.

Misstanke om barn som far illa

Denna sida uppdaterades