< >

Tidtabell Gällkvistskolan läsåret 2024/2025

Telefonnumer till skolbussar som kör till och från skolan

Larssons Buss 2: 0766-24 18 62

Ellös Buss 4: 0722-21 51 26

Larssons Buss 5: 0766-24 18 77

Larssons Buss 6: 0766-24 18 86

Ellös Buss 7: 0735-78 49 45

Larssons Buss 8: 0766- 24 18 88

Skolskjutsentreprenörer

Larssons Buss: 072-994 90 01
Ellös Buss: 010-265 32 51

Tidtabeller

Till skolan, måndag till fredag

Larssons Buss 6, Tur 300

Hållplats

Klockslag

Västerskog

07.09

Händenetorp

07.17

Stubbe

07.21

Malmslund

07.29

Planteringen

07.31

Gällkvistskolan

07.40
Larssons Buss 8, Tur 310

Hållplats

Klockslag

Myråsen

07.09

Vrå

07.15

Hedarna

07.22

Viglunda

07.26

Gällkvistskolan

07.45
Larssons Buss 2, Tur 320

Hållplats

Klockslag

Infart Herrtorps kvarn

07.21

Halleberg

07.24

Gustavsberg

07.32

Gläntan

07.35

Gällkvistskolan

07.40
Larssons Buss 5, Tur 330

Hållplats

Klockslag

Stenums gamla affär

07.07

Brunsbo

07.22

Tubbetorp

07.30

Gällkvistskolan

07.44

Från skolan tidigt, måndag till fredag

Ellös Buss 7, Tur 350

Hållplats

Klockslag

Gällkvistskolan

13.10

Västerskog

13.17

Händenetorp

13.27

Stubbe

13.29

Malmslund

13.39

Planteringen

13.41
Larssons Buss 8, Tur 360

Hållplats

Klockslag

Gällkvistskolan

13.10

Viglunda

13.23

Vrå

13.32

Myråsen

13.38
Larssons Buss 6, Tur 370

Hållplats

Klockslag

Gällkvistskolan

13.10

Gläntan

13.14

Gustavsberg

13.17

Infart Herrtorps kvarn

13.20

Halleberg

13.24
Ellös Buss 4, Tur 380

Hållplats

Klockslag

Gällkvistskolan

13.10

Stenums gamla affär

13.20

Brunsbo

13.35

Tubbetorp

13.43

Från skolan sent, måndag till torsdag

Larssons Buss 8, Tur 390

Hållplats

Klockslag

Gällkvistskolan

14.20

Gustavsberg

14.28

Infart Herrtorps kvarn

14.31

Halleberg

14.34

Västerskog

14.45

Händenetorp

14.54

Stubbe

14.56

Planteringen

15.08

Ellös Buss 4, Tur 395

Hållplats

Klockslag

Gällkvistskolan

14.20

Stenums gamla affär

14.30

Brunsbo

14.45

Tubbetorp

14.54

Viglunda

15.09

Myråsen

15.23

Denna sida uppdaterades