< >


Det våras för byggprojekt
- men undvik missuppfattningar

Så här lagom till att vårens byggprojekt närmar sig förverkligande så uppmärksammar Boverket bygglovsbefriade åtgärder och en vanlig missuppfattning. Det är lätt att tro att om en åtgärd inte kräver bygglov så gäller inga krav för åtgärden. Men oavsett om en åtgärd kräver bygglov, anmälan eller inget av det så gäller ändå vissa krav enligt plan- och bygglagstiftningen.

Det finns krav i:

  • Plan- och bygglagen, PBL.
  • Plan- och byggförordningen, PBF.
  • Boverkets byggregler, BBR.
  • Boverkets konstruktionsregler, EKS.

För bygglovsbefriade åtgärder som ändå kräver anmälan gäller fler krav än för bygglovsbefriade åtgärder som inte kräver anmälan. Det är också olika krav som gäller beroende på vilken åtgärd det gäller.

Exempel på krav som ska uppfyllas är att:

  • åtgärden passar in i stadsbilden
  • en befintlig byggnad inte förvanskas på grund av åtgärden
  • åtgärden eller dess användning inte är en betydande olägenhet för omgivningen
  • åtgärden uppfyller de tekniska egenskapskraven
  • vissa bygglovsbefriade åtgärder ska följa de bestämmelser som finns i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Om kraven inte är uppfyllda kan det leda till att Samhällsbyggnadsnämnden tar upp din byggåtgärd som tillsyn. Du kan i så fall behöva återställa, riva, anpassa åtgärden så att den uppfyller kraven eller riskera att behöva betala en byggsanktionsavgift.

Kontakta alltid Samhällsbyggnadsförvaltningens byggenhet om du är osäker!

Du kan läsa mer hos Boverket i texten Krav på bygglovsbefriade åtgärder.
Krav på bygglovsbefriade åtgärder Länk till annan webbplats.

Eller kontakta byggenheten om du vill ha vägledning inför ditt projekt,
0511-320 00.

Läs även:
10 åtgärder som kan kräva bygglov om du bor i ett värdefullt område  Länk till annan webbplats.

Axel Demker
Stadsantikvarie och planarkitekt

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades