< >

Ansökan och antagning

Ansökan och all antagning till Katedralskolans program sker via Utbildning Skaraborgs antagningskansli. Du som är boende i någon av kommunerna som ingår i samverkansområdet kan söka fritt till skolor och kommuner i Skaraborg.

Om du vill söka ett nationellt program utanför samarbetsområdet (Utbildning Skaraborg) har eleverna bosatta i den aktuella kommunen förtur till de programmen. Det är då bara om det finns platser lediga som du som söker från annan kommun får en plats.

Ansökan till och med 15 september sker via Utbildning skaraborgs hemsida med den inloggning som delas ut av studievägledare till elever i grundskolan under januari månad. Vill du göra ett omval till gymnasiet kan du beställa en kod via antagningskansliet eller din studievägledare.

Efter den 15 september fattar rektor beslut om antagning till respektive program. Samma gäller även elever som önskar byta till Katedralskolan årskurs 2 eller 3.

Kvittens för webbansökan lämnas till studievägledare. Du som bor utanför samverkansområdet gör din ansökan via ditt eget kansli. Kontakta din skolas studievägledare för mer information om ansökan i din kommun.

Vid ansökan till de estetiska utbildningarna på Katedralskolan samt international Baccalaurate (IB) blir du kallad till ett antagningsprov och intervju. Mer information om detta finns på respektive utbildnings sida.

Preliminär antagning

I mitten av april får du ett preliminärt besked från antagningskansliet om dina möjligheter att få plats på sökt utbildning.

Omvalsperiod

I omvalsperioden som är från den 15 april till den 15 maj, har du möjlighet att göra ett omval. Kontakta din studievägledare för mer information.

Slutligt besked om antagning

Omkring den 1 juli får du ett slutligt antagningsbesked hemskickat.

Denna sida uppdaterades