< >

Trafikanordningsplan

Arbeten som görs på eller vid gata, väg, gång- eller cykelväg där kommunen är väghållare ska utföras enlighet med trafiklagar och regler.

Vid sådana här arbeten gäller naturligtvis också arbetsmiljölagar och regler även om anställningsförhållande inte finns.

Sveriges kommuners och landstings handbok "Arbete på väg" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska tillämpas.

Trafikanordningsplan ska lämnas digitalt till kommunen.

Skaras kulturlager

Kulturlagret - markskiktet med lämningar efter den medeltida staden Skara, är fast fornlämning där samtliga markarbeten måste ha tillstånd av Länsstyrelsen.

Kulturlagret omfattar större delen av Skaras stadskärna. Här hittar du information om kulturlagret i Skara.

Denna sida uppdaterades