< >

Hyra av instrument

Under första året får eleverna hyra stråk- och blåsinstrument till en kostnad av 400kr/termin.

Under hyrestiden är eleven ansvarig för instrumentet och skyldig att ersätta sådana skador som förorsakats av eleven.

Övriga instrument får köpas eller hyras på den öppna marknaden. Piano och gitarr måste införskaffas vid läsårsstarten.

Kontakta gärna musikläraren innan instrumentköp.

Denna sida uppdaterades