< >

Säkerhet på lekplatser

För att det ska vara säkert för barn att leka på våra lekplatser så besiktigar Service och Teknik alla kommunala lekplatser varje år.

För varje besiktning skrivs ett protokoll där man går igenom all lekutrustning på lekplatsen. Skador och slitage förs in i protokollet liksom att man gör en bedömning av graden av slitage. Det kan vara att utrustning måste repareras innan barnen får fortsätta använda den eller att den omedelbart måste tas bort, då den kan utgöra en fara.

Vill du ta del av protokollen, kontakta service.teknik@skara.se

Felanmälan

Vill du anmäla ett fel på en lekplats gör du det via vår e-tjänst eller app för felanmälan. 

Felanmälan


Denna sida uppdaterades