< >

Motionsspår

I Skara kommun finns flera fina motionsspår, några med elljusbelysning. Spårlängden är allt från 700 m till 6,5 km och av olika svårighetsgrader.

Ardala

Från idrottsplatsen Ardala IP finns en 370 m lång belyst anslutning till elljusspåret.

Elljusspåret består av två slingor.

• 700 m
• 1,4 km

Den västra är 1,4 km lång och den östra är 700 m. Kombineras slingorna blir det 2 km.

Den östra slingan är något kuperad. Längs båda slingorna finns sittbänkar och i den östra delen finns även vindskydd med grillplats.

Vid god snötillgång spåras spåren upp.

Axvall

Motionsspåret i Axvall består av två slingor.

• 2.0 km elljusspår, blå markering
• 2.3 elljusspår, röd markering

Elljusspåret går i en förhållandevis flack terräng. Den västra delen har övervägande barrskog medan den östra består av vackert eklandskap. Längs spåret finns ett flertal sittbänkar. Spåret går inte långt från Vingsjöbadet.

Vid god snötillgång spåras spåren upp.

Istrum

Motionsspåret i Istrum drivs i föreningsregi av Istrums SK. Spåren i Istrum är tre till antalet.

• 2,0 km elljusspår
• 4,6 km röd markering
• 6,5 km gul markering

Samtliga spår är kuperade, i synnerhet elljusspåret. 

I anslutning till spåren finns Istrums SK:s klubbstuga med 19 stycken bäddar, kök, samlingsrum, dusch och toalett. En stor aktivitetshall där man kan utöva olika slags sporter och motion finns också i anslutning till spåren.

Vid god tillgång av snö körs samtliga spår upp med snöskoter.

Skara

Petersburg

Motionsspåret Petersburg har tre spår
• 2,5 km elljusspår röd markering
• 5,0 km gul markering
• 6,0 km blå markering

Spåren har en svårighetsgrad från lätt till medel och går i en blandad skogsmiljö. Längs de olika spåren finns ett flertal sittbänkar och bordsgrupper.

En hinderbana med styrkehinder finns utmed elljusspåret. Styrkehindren är till för alla och perfekt för dig som förbereder dig för din livsutmaning - som Action Run.

Skaraberg

Motionsspåret Skaraberg har två spår

• 2,5 km elljusspår röd markering
• 4,3 km gul markering

Spåren har en svårighetsgrad från lätt till medel.

Vid god tillgång av snö spåras 2,3 km och 4,3 km upp. För mer information om snöspårning, se www.skara.se Länk till annan webbplats..

Denna sida uppdaterades