< >


Näringsidkare och privat-personer är vinnare när kommunerna samverkar

Snart blir det smidigare att ansöka om tillstånd för bygglov, livsmedels-registrering och anmäla miljöfarlig verksamheter – oavsett vilken kommun du bor i inom västra Skaraborg. De sex kommunerna Essunga, Götene, Grästorp, Lidköping, Skara och Vara samverkar om ett arbetssätt som ska underlätta för privatpersoner och näringsidkare.

Kommunerna inleder nu en samverkan kring myndighetsfrågorna inom bygg och miljö, som ska ge lika behandling och samma flöde oavsett i vilken av kommunerna man är bosatt i. Fördelarna för medborgare och företagare är uppenbara. Ett gemensamt arbetssätt ger en än mer rättssäker prövning eftersom processen är standardiserad. Ska man göra ansökningar för verksamheter i flera kommuner blir de lättare att skriva ansökan eftersom ärendehanteringen ser lika ut oavsett vilken av kommunerna det gäller.Handläggare kommer att finnas tillgängliga över kommungränserna även i semestertider eller vid vakanser.

- Vi har skapat ett system som medger att en kommun får hjälp vid sjukdom eller personalbrist av andra handläggare i andra kommuner, men också möjligheten att bistå vid liknande situationer. Att samarbeta kommunöverskridande kommer också bidra till ökad kvalitet på hela bygglovsprocessen, säger byggnadsinspektör Jon-Erik Notäng i Skara.

Det ska också bli lättare att följa sitt ärende under handläggningstiden, exempelvis när det ska upp till nämnd eller om det behövs kompletteringar.

- Satsningen är en del av den pågående digitaliseringen som ska ge effektivare handläggning i kommunerna. Den ger möjlighet att framöver införa rena e-tjänster inom exempelvis bygglovhantering, där man digitalt kommer att kunna följa sina ärenden, säger Åsa Karlsson, samhällsbyggnadschef i Götene.

Unikt i Sverige

Samarbetet som nu inleds är unikt och innebär flera fördelar även för kommunerna. Möjlighet att anställa spetskompetens inom olika områden ökar och kommunerna blir därför mer intressanta som arbetsgivare.

Anders Kyrkander
stadsarkitekt

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Denna sida uppdaterades