< >

Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Systematiskt brandskyddsarbete, så kallat SBA, är ett måste för att uppfylla ett skäligt brandskydd enligt lagen om skydd mot olyckor. Du som har en verksamhet behöver veta varför du ska ha ett systematiskt brandskyddsarbete och vad det ska innehålla. Du behöver även ha koll på checklistan för egenkontroll av ditt brandskydd.

För att uppfylla kraven bör ett systematiskt och kontinuerligt brandskyddsarbete bedrivas under byggnadens eller anläggningens hela användningstid. I detta ingår att brandskyddet bör dokumenteras.

Omfattningen på det systematiska brandskyddsarbetet beror på hur komplex och omfattande verksamheten är. 

Samhällskydd mellersta Skaraborg utbildar i systematiskt brandskyddsarbete för verksamhetsansvariga/ansvariga för SBA.

Utbildning i systematiskt brandskyddsarbete Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades