< >

Invasiva arter

När främmande arter sprider sig i miljön kan de orsaka problem för inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa. Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”.

Främmande arter kan spridas oavsiktlig genom att de eller dess frön följer med i transporter av andra varor och gods. Jättelokan och tromsölokan, ursprungligen införd som prydnadsväxt, innehåller växtsafter som kan orsaka allvarliga hudskador hos människan. Försök att utrota dessa arter pågår, hittills dock med begränsad framgång. 

EU-listade arter som bedöms vara etablerade i landet.

Några främmande arter som riskerar att bli invasiva i Sverige, men som inte ännu omfattas av några regler.

Invasiva främmande arter (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Rapportera invasiva arter

De arter som vi har mest bekymmer med i Västra Götalands län är jätteloka, jättebalsamin, gul skunkkalla, parkslide, vresros, blomsterlupin och sjögull. För att begränsa ytterligare spridningen av invasiva arter behöver vi alla hjälpas åt.

Rapportera invasiva arter (Artfakta) Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens ansvar

Den som äger en fastighet har ett eget ansvar att vidta åtgärder för att bekämpa de arter som finns med på EU:s förteckning över invasiva främmande arter. Har du växten på din tomt så växer den troligtvis hos din granne också. Växer den på grannens tomt så kommer den troligen förr eller senare in på din. Se till att samarbeta, hjälpa varandra och göra insatserna samtidigt.

Denna sida uppdaterades