< >

Kunskapsparken, Skara

Kommunen har tagit initiativ till att planlägga ett område som omfattar delar av fastigheterna Lönnen 2, Väduren 1, Planteringen 3:1, Skytten 1 och 2 samt Brogården 2:1 i den norra delen av skara.

Syftet med detaljplanen är att utreda förutsättningar för bostadsbebyggelse, en utvidgning av befintlig veterinärverksamhet, samt förutsättningar för kunskapsskapande verksamheter och undervisning.

Bebyggelse ska ta hänsyn och ställning till den kulturhistoriska miljön och stadsbilden.

Syftet är vidare att utreda lämpliga användningsområden som kompletterar områdets helhet med utgångspunkt i att skapa en kunskaps- och kulturpark som är till för verksamma och allmänheten.

Beslut fattades i kommunstyrelsen den 6.e april 2022 om att skicka planförslaget på samråd för att hämta in synpunkter.

Alla handlingar finns även tillgängliga i Stadshuset på Södra Kyrkogatan 2 i Skara.

Frågor och handlingar till e-post

Hör av dig till planarkitekt Anders Aubry om du vill ha alla handlingar sänt per post eller digitalt via e-post. Frågor om planförslagets innebörd och konsekvenser ställer du till planarkitekt Anders Aubry, 0511-325 55, 


Denna sida uppdaterades