< >

Ljungstorp

Ljungstorp ligger på Billingens västra sluttning i Valleområdet nordöst om Varnhem, ungefär 900 meter från riksväg 49.

Bebyggelsen i Ljungstorp ligger karakteristiskt tätt intill den gamla landsvägen som slingrar sig upp för den vackra Billingesluttningen. Det mesta av bebyggelsen här tillkom efter förra sekelskiftet och präglar landskapsbilden med falurödfärgade byggnader, stenmurar, staket och ansade häckar som kantar vägen genom byn.

Läget på Billingen erbjuder naturnära mark- och strövområden tätt inpå knuten. I Ljungstorp finns det en väl etablerad bykänsla med bygdegård i byns geografiska mitt. Ljungstorp erbjuder bra förbindelser för gång- och cykeltrafik då den tidigare banvallen idag nyttjas som gång- och cykelväg
med sträckning österut mot Skövde och västerut mot Varnhem.

Ljungstorp ligger mittemellan Skara och grannstaden Skövde med ett avstånd av 14 km i båda riktningarna.

Busslinje 1 och 200 stannar vid riksväg 49, som är Skaraborgs viktigaste pendlingsstråk.

Lediga tomter

Just nu finns lediga tomter i Ljungstorp.
Se högerspalten för mer information.


Denna sida uppdaterades