< >

Skara

Skara är centralort i Skara kommun och samtidigt en idyllisk småstad med en tusenårig historia. Gatunätet lever kvar sedan medeltiden där domkyrkan är navet och vägarna leder utåt likt ekrarna i ett gammalt vagnshjul. Stadskärnan präglas av kullerstensgator och gränder i kombination med mäktiga byggnader. 

Varje tid har fått ge sitt bidrag till den stad Skara är idag, med stadsdelar av olika karaktärer. Vid östra och västra infarten finns välbesökta handelsområden och i stadskärnan finns andra kvaliteér där det genuina och småskaliga har satt sin prägel. Här finns både småbutiker, caféer och restauranger.

Gemensamt för hela staden, och för hela Skara, är att vi värnar om våra gröna utemiljöer. Sommarens planteringar, våra grönområden och motionsspår är uppskattade inslag.

Stadsdelsbeskrivningar

Denna sida uppdaterades