< >

Arkiv och ritningar

På byggenheten hanteras och sparas en mängd kartor och ritningar. Mycket av materialet är digitalt, men det finns också på papper och mikrofilm.

Du kan få ut material från arkivet. När du gör din förfrågan behöver du uppge fastighetsbeteckningen. Skicka e-post med din förfrågan till bygg@skara.se

Vad finns i arkivet? 

Vi har bland annat:

 • Byggnadsritningar från 1800-talet och framåt
 • Baskartor
 • Ortofoton (geometrisk korrigerad flygbild från lantmäteriet)
 • Turistkartor
 • Adresskartor
 • Förrättningskartor
 • Översiktskartor
 • Plankartor
 • Ekonomiska kartor
 • Historiska kartor
 • Fotografier

Denna sida uppdaterades