< >

Ändra en detaljplan

Sök planbesked

Detaljplaner reglerar vad och hur vi bygger i våra tätorter. Om detaljplanen inte är förenlig med en tänkt typ av bebyggelse kan man ansöka om att förändra den. Man ansöker då om ett så kallat planbesked hos plan- och byggenheten.

Vad är ett planbesked? (länk till Boverket) Länk till annan webbplats.

Ansökan om planbesked Länk till annan webbplats.

Kommunen kommer att pröva ansökan utifrån gällande planeringsdokument och rådande förutsättningar och återkommer med ett planbesked till den sökande.

Planbeskedet är antingen positivt eller negativt. Om det är positivt kommer kommunen att påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan. Skulle planbesked vara negativt har kommunen gjort bedömningen att det inte är lämpligt att ta fram en ny detaljplan. Planbeskedet kan inte överklagas.

Kommunen tar ut en avgift för planbeskedet baserat på gällande plan- och bygglovstaxa. Kostnaden varierar mellan 8 960 – 17 920 kr (2017 års taxa) beroende på åtgärdens storlek.

Denna sida uppdaterades