< >

Ovårdade tomter

Byggnader och tomter ska hållas i vårdat skick. De ska skötas så att det inte sker olycksfall och att omgivning och trafik inte störs.  Häckar och buskar får inte skymma sikten i gatukorsningar eller vid cykelvägar.

Huvudansvaret ligger i första hand på fastighetsägaren att sköta sin tomt. Kommunens byggenhet har tillsyn över detta.

Om du har synpunkter på någon annans tomt kan du höra av dig till kommunen. Du har rätt att vara anonym.


Klipp häckenDenna sida uppdaterades