< >

Klicka på bilden för att se utbudet av verksamhetsmark i Skara kommun

Verksamhetsmark

Vill du etablera ditt företag i Skara? Eller är du intresserad av att utöka befintlig verksamhet? Här hittar du bra tomter för etablering av industri och verksamheter i direkt anslutning till E20 och bara några mil från dryporten i Falköping. Kommunens mål är att ha en god framförhållning så att tomtmark finns klar för etablering vid förfrågan.

Klicka på kartbilden ovan så ser du vilka tomter som är tillgängliga.
Ta sedan kontakt med oss så hjälper vi dig att hitta en lämplig tomt.

Vilka avgifter uppkommer i samband med byggnation av verksamhetslokaler?

Nedan är två prisexempel för etablering inom Bernstorps verksamhetsområde (prisexemplen avser 2023 års nivåer)

Mindre industribyggnad med 500 kvm uppvärmd byggnad
på en 2 000 kvm tomt

 • Bygglovsavgift: ca 55 900 kr
 • Planavgift: ca 117 700 kr
 • Nybyggnadskarta 13 400 kr
 • Finutstakning 12 800 kr
 • Grovutstakning 6 400 kr
 • VA-anslutning: ca 140 000 kr
 • Fiberanslutning: ca 18 800 kr
 • Elanslutning: Offert
 • Fjärrvärme: Offert – kontakta Skara Energi om anslutning är möjlig
  Skara Energi » Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.

Större industribyggnad med 2 000 kvm uppvärmd byggnad
på en 8 000 kvm tomt

 • Bygglovsavgift: ca 128 000 kr
 • Planavgift: ca 270 700 kr
 • Nybyggnadskarta: 18 700 kr
 • Finutstakning: 18 200 kr
 • Grovutstakning: 9 100 kr
 • VA-anslutning: ca 406 000 kr
 • Fiberanslutning: ca 18 800 kr
 • Elanslutning: Offert
 • Fjärrvärme: Offert – kontakta Skara Energi om anslutning är möjlig
  Skara Energi » Priser och avtalsvillkor Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdaterades