< >

Vanliga frågor om energianvändning

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt. För nu räknas varje kilowattimme. Det spelar lika stor roll vad du gör hemma som vad du bidrar med på jobbet. Rekommendationerna är enkla, men effektiva.

Vanliga frågor och svar

Nu hjälps vi åt att spara el - varje kilowattimme räknas

 • Använd el vid rätt tid på dygnet
  Välj att göra saker som att tvätta, diska och ladda elbilen när elanvändningen från industri, offentlig verksamhet och hushåll är som lägst. Det vill säga mitt på dagen, på natten och på helgen. Det är en av de enskilt viktigaste åtgärderna du kan bidra med för att avlasta elsystemet. Men som alltid, tänk på brandsäkerheten.

 • Sänk värmen inomhus - speciellt om du har elvärme
  Om du sänker värmen inne med en grad minskar din energianvändning för uppvärmning med ungefär fem procent. Kan du dessutom styra eluppvärmningen till mitt på dagen och på natten gör du en stor nytta för elsystemet.

 • Använd mindre varmvatten
  Duscha kortare och fyll tvätt- och diskmaskinen. Genom att byta till effektiva kranar och duschmunstycken kan du dessutom minska din varmvattenanvändning upp till 40 procent

 • Stäng av apparater och släck lamporna
  Stäng av och släck när du lämnar rummet. Använd LED-lampor, de drar fyra till fem gånger mindre el än halogenlampor.

 • Täta ditt hus
  Upp till en tredjedel av en villas värme läcker ut genom fönster och dörrar, som enkelt kan tätas till låg kostnad. Planerar du att renovera – passa på att exempelvis tilläggsisolera.

 • Optimera värmekurvan
  Med ett vätskeburet system kan du optimera värmekurvan i reglercentralen eller direkt på värmepumpen. Sätt alla termostater på elementen på max. Sänk värmekurvan stegvis och när man har hittat sin måltemperatur i rummet kan man fortsatt ha samtliga radiatorer på max. I rum där man ej behöver ha lika varmt kan man sänka termostaten stegvis men stäng inte termostaten fullt ut.

 • Tänk efter vad du använder el till
  Undvik det som drar mycket el och som du kanske inte behöver, exempelvis elburen golvvärme, bastu och torktumlare. Om du måste ha golvvärmen på, se till att den är på samma temperatur som resten av huset för att undvika att den drar onödigt mycket el.

Se fler tips på Energimyndighetens hemsida

Se Energimyndighetens husguide

Guiden presenterar vad du kan göra, i vilken ordning samt var du kan få hjälp. Läs om de fem åtgärder som gör störst skillnad för större delen av de svenska husen idag.

Ta första steget redan idag!

Energimyndighetens husguide 

Vad ska du tänka på vid inköp av nytt uppvärmningssystem? 

Se över husets värmesystem

Vill du veta mer om hur stor anläggning som passar dig eller vilka stöd som finns att få? På Energimyndighetens solelsportal hittar du information och får oberoende vägledning inför beslutet.

Solelportalen vänder sig till småhusägare och näringsidkande fastighetsägare, till exempel lantbrukare och bostadsrättsföreningar.

Energimyndighetens solelsportal

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk som är systemansvarig
myndighet för kraftsystemet i Sverige. Svenska kraftnät är också elberedskapsmyndighet och har sammanställt vanliga frågor kring effektbrist och frånkoppling

Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfrånkoppling

Den kommunala energirådgivningen har till uppgift att ge opartisk och kostnadsfri rådgivning till privatpersoner, företag och organisationer.

 • Energieffektivisering och förnybar energi i bostäder och lokaler
 • Solceller och energilagring
 • Elfordon och laddning
 • Klimatsmarta val i vardagen
 • Stöd och bidrag till energi- och klimatåtgärder

Det är högt tryck på energi- och klimatrådgivningen för tillfället och därför kan svarstiderna vara lite längre än vanligt.

För att komma i kontakt med oss, använd vår e-tjänst. Där får du ange vad du vill ha rådgivning om bland annat och på vilket sätt du vill bli kontaktad. Vi svarar i turordning på inkommande ärende.

E-tjänst för energi- och klimatrådgivning

Försörjningsstöd är ekonomisk hjälp som du kan bli beviljad om du inte kan försörja dig själv. När du gör en ansökan om försörjningsstöd görs en grundlig utredning av din situation. Rätten till försörjningsstöd beviljas för en månad i taget.

Här kan du läsa mer

Försörjningsstöd

Denna sida uppdaterades