< >

Spånnsjön

Utanför Axvall, på väg mot Norra Lundby, har landskapsbilden ändrats. Efter 123 år har Spånnsjön återuppstått. På ett område som till alldeles nyligen var sankt och igenvuxet med sly finns nu en fin vattenspegel.

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet dikades många sjöar och vattendrag runt om i landet ur för att utöka den odlingsbara marken. Det hände bland annat med Spånnsjön som sänktes första gången 1892. I början av 1950-talet sänktes sjön igen och då upphörde den att existera och området blev mer träsklikt. Slättsjön med de vidsträckta slåtterängarna var helt borta och så skulle det förbli fram tills i dag.

Markägarna i området började för ett antal år sedan fundera på om det skulle gå att återskapa sjön. Efter flera utredningar och beslut i mark- och miljödomstolen kunde arbetet påbörjas. Projektet har finansierats via Landsbygdsprogrammet, både med statliga pengar och EU-medel. Slutkostnaden beräknas till cirka 3,3 miljoner kronor.

Det faktiska arbetet med att återskapa sjön påbörjades 2015. Åtskilliga hundra ton sten har körts till området, träd har avverkats, stubbar och tuvor har frästs bort och fiskvägar har anlagts och vattenvägar har letts om. Därefter kunde man börja fylla på vatten. Den nya sjön är 13 hektar stor. Tanken med att återskapa sjön är inte bara att få en vattenspegel i landskapet, utan också att den nya sjön ska förbättra vattenkvaliteten i närliggande Vingsjön. Spånnsjön förväntas också locka till sig ett rikt fågelliv.

Miljövårdspriset 2016

Föreningen Spånnsjöns höjning tilldelades 2016 miljö- och byggnadsnämndens Miljövårdspris på 10 000 kronor för sitt engagemang och ideella arbete med att återskapa Spånnsjön.

Denna sida uppdaterades