< >

 Störande fåglar

- Vad du som fastighetsägare kan göra för att motverka att fåglar bygger bo

Mota bort objuden gäst från din fastighet

 • Montera galler i skorstenen. Det kanske också fungerar med hönsnät. Titta regelbundet till din skorsten.
 • Om du inte själv kan klättra upp - kontakta ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning. De har utbildad personal och specialutrustning för att kunna klättra på branta tak och till exempel sätta upp nät vid skorstenar som hindrar fåglarna från att bygga bon på platsen. De tar även bort befintliga bon.
 • Täcka för ventilationstrummor och andra ihåligheter med hönsnät innan kajorna börjar häcka.
 • Plocka upp grenar och kvistar så att kajorna inte kan använda materialet för att bygga bo.
 • Rensa tak, hängrännor och andra platser från gamla bon samt ta bort nya bon innan kajorna hinner lägga ägg i dem.
 • Hänga upp reflekterande band eller annat som reflekterar, till exempel cd-skivor. Det får gärna vara i något prasslande material.
 • Använda akustisk fågelskrämma som sänder ut ljud.
 • Hänga upp ögonattrapper eller rovfågelsattrapper.
 • Sätta upp linor eller nät över platser där kajorna gärna brukar vilja bo eller sitta. På så sätt gör du platsen otillgänglig för kajorna.
 • Montera mjuka plastpiggar där de kan landa eller brukar sitta.
 • Glesa på grenverket i de träd som kajorna häckar och belys de träd som de gillar att bo eller övernatta i. Det ger en god effekt på de träd som du väljer att belysa eller beskära men risken finns att de söker sig till grannträdet.

Denna sida uppdaterades