< >


Klart vem som blir ny rektor på Katedralskolan

Jörgen Gustavsson har skrivit på för rollen som ny rektor på Katedralskolan i Skara. Med flera års erfarenhet som samordnare på IM-programmet i Skövde och ett år som verksamhetsledare på Katedralskolan har han bred kompetens att bidra med till Katedralskolan.

- Barn och utbildningsförvaltningen välkomnar Jörgen Gustavsson som ny rektor för Katedralskolan. Valet föll på Jörgen för hans förmåga att se och möta elever och anställda i ett ledarskap som präglas av tilltro och relation till varje individs förmåga. säger Elin Liljebäck Nilsson, tillförordnad förvaltningschef på barn och utbildningsförvaltningen.

Jörgen blir en av tre rektorer på Katedralskolan och kommer ansvara för fem av skolans tolv program. Efter att ha arbetat som tillförordnad rektor under höstterminen är han väl insatt i den nya tjänsten och arbetet framöver.

- För att jobba vidare med att vara en attraktiv skola och locka ännu fler elever, behöver vi kunna leverera en trygg skola och hög kvalitet på våra utbildningar. Hos oss ska varje elev bli sedd och utvecklas. Vi strävare alltid efter att bli ännu bättre, säger Jörgen,

Han brinner för att ge eleverna bra utbildning och en trygg skolmiljö.

- Jag är van att driva frågor framåt och försöker vara lyhörd och lyssna på både elever och personal. Deras tankar och idéer stor betydelse för vår verksamhet ska hålla bra standard. Vi behöver fortsätta utvecklas och få med politiken in i vårt utvecklingsarbete för att vara en skola i framkant, säger Jörgen.

Jörgen tar över rodret efter Joakim Petersson som gått vidare till en skola i Falköping. När vårterminen startar i januari går han in som rektor fullt ut.


Kontakt:

Jörgen Gustafsson
Telefon 0511-323 59

Denna sida uppdaterades