< >

Fonder

Varje år kan du som är folkbokförd i Skara kommun ansöka om att bli tilldelad medel från någon av fonderna som omsorgsförvaltningen ansvar för. 

Ansökningsperiod 

Ansökningsperioden är stängd och öppnar juni 2024.

När ansökningsperioden är slut beslutar omsorgsnämnden vilka man anser ska tilldelas medel och i november beslutar kommunstyrelsen vilka som blir beviljade. Utbetalning sker i december månad för dig som har blivit beviljad.

Fonder att söka

Stiftelsen Skara kommuns samfond 2

Målgrupp: Behövande personer

Stiftelsen Samfond för bostadsbidrag

Målgrupp: Behövande arbetarfamiljer

Stiftelsen Skara kommuns Samfond för rehabilitering

Målgrupp: Vistelse, Rehab- eller rekreationsanläggning

 

Denna sida uppdaterades