Jan-Erik Augustsson (-) ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Jytte Rixman-Svantesson ny förvaltningschef för kultur och fritid samt Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör.

< >


Klart med ny förvaltningschef för kultur och fritid

Det är nu klart att Jytte Rixman-Svantesson blir ny förvaltningschef på den nya kultur- och fritidsförvaltningen i Skara kommun. Jytte arbetar idag i en liknande tjänst i Götene kommun och kommer i slutet av april att kliva in i sin roll i Skara kommun.

– Jag vill börja med att säga hur glad jag är för att jag får detta förtroendet! Jag ser fram emot att få vara en del i den spännande utveckling som sker i Skara kommun och vara med och återskapa och utveckla kultur- och fritidsförvaltningen. Under våren tänker jag att mitt första steg blir att sätta mig in i uppdraget och att lära känna verksamheten och personal samt politik. Jag tycker det ska bli både utmanande och inspirerande att fortsätta utveckla de olika utvecklingsområden som påbörjats inom biblioteks-, kultur- och fritidsområdet. Jag har arbetat inom kultur- och fritidsområdet i några år nu och jag hoppas mina erfarenheter och kunskaper kommer komma till stor nytta för Skara kommuns utveckling och våra invånare, säger Jytte Rixman-Svantesson.

Jytte Rixman-Svantesson

Det är nu klart att Jytte Rixman-Svantesson blir ny förvaltningschef för kultur och fritid.

Att ha en välfungerande kultur- och fritidsförvaltning är viktigt för föreningar och invånare. Det skapar mycket mervärde för alla som bor och verkar i kommunen och bidrar till att man trivs. När annonsen till förvaltningschef kom ut visade det sig att tjänsten var attraktiv och totalt fick kommunen in ett 50-tal ansökningar. Valet föll tillslut på Jytte:

– Jytte är en duktig, driftig ledare med bred erfarenhet av att jobba i kommunal sektor. Hon har också med sig erfarenhet av att jobba med regional och nationell utveckling, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Linda fortsätter:

– Jag vet att hon har gjort ett riktigt gott arbete i Götene och är så glad över att hon nu väljer att börja jobba hos oss. Nu kommer det hända en massa positiva grejer inom kultur- och fritidsområdet, den saken är säker. Jag tror också att våra tre chefer inom förvaltningen; Jytte, Camilla Helander och Sarah Lundén blir en bra ledningsgrupp som samordnar och gör något riktigt bra av den nya förvaltningen.

Jan-Erik Augustsson (-), ordförande i kultur- och fritidsnämnden instämmer:

– Jag gläder mig mycket att få säga välkommen till Jytte Rixman-Svantesson som förvaltningschef för den nya kultur- och fritidsförvaltningen. Jag och nämnden ser fram emot att samarbeta med henne och utveckla Skaras attraktionskraft, både för medborgare och besökare.

Denna sida uppdaterades