Jan-Erik Augustsson ordförande (-) i kultur- och fritidsnämnden och Linda Esseholt Hermansson, kommundirektör.

< >


Kultur och fritid blir egen förvaltning igen

Den 1 januari 2022 blir kultur och fritid återigen en egen förvaltning. Sedan 2018 har förvaltningen varit en del av kommunledningsförvaltningens avdelning för kommunikation, kultur och fritid. Avdelningen har de senaste åren haft två nämnder att svara mot; kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden.

Den nygamla förvaltningen för kultur och fritid rekryterar just nu en förvaltningschef. Kultur- och fritidsnämnden får från 2022 därmed en egen förvaltning och förvaltningschef att jobba tillsammans med.

– Vi utvärderar hela tiden för att göra organisationen tydligare och mer effektiv. Kultur- och fritidsfrågorna är väldigt viktiga för våra kommuninvånare och inom det här området bedrivs mycket ideellt arbete som gör stor skillnad i vardagen för många som bor i Skara kommun. I och med den här organisationsförändringen blir vi lite mer snabbfotade och det tycker jag känns viktigt och prioriterat, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Kultur- och fritidsförvaltningens organisation

I förvaltningen för kultur och fritid kommer det initialt att finnas en förvaltningschef (100 %), en fritidschef (100 %) och en bibliotekschef (50 %). Kulturchef Åsa Veghed slutar sin anställning i februari men kommer att finnas behjälplig för en ny förvaltningschef i arbetet med kontakter och samverkan inom kulturen.

– Att kultur och fritid nu får en egen förvaltningschef på heltid kommer att stärka verksamheten och ge de olika enheterna stöd i deras fortsatta utveckling, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande (-) Jan-Erik Augustsson.

Denna sida uppdaterades