< >

Trygghetsboende 

Trygghetsboende är en boendeform som ska erbjuda utökad service för till dig som fyllt 65 år. Boendeformen är till för dig som är för friska för äldreboende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad du kan få i ditt nuvarande hem. Boendeformen kräver inte ett biståndsbeslut.

Det är kommunen som förmedlar trygghetsboende. Du kontaktar kommunens avgiftshandläggare för att lämna din intressanmälan.
Avgiftshandläggare ansvarar för kön och erbjudande om flytt till ledig lägenhet.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att kunna flytta in i trygghetsbostad:

  • 65 år eller äldre
  • När man blir erbjuden en lägenhet måste man vara folkbokförd i Skara kommun på inflyttningsdagen.

När du bor på ett trygghetsboende har du även rätt att söka hemtjänst. 

Hemtjänst

Trygghetsboenden i Skara kommun

I kommunen finns det två trygghetsboenden

  1. Trygghetsboende Frejan
  2. Trygghetsboende Viktoriagatan

Ansökan om trygghetsboende

För att söka trygghetsboende ställer du dig i kö hos kommunens avgiftshandläggare.

Skara kommun, Avgiftshandläggare

Telefon: 0511-320 00

E-post: omsorgsavgifter@skara.se

Denna sida uppdaterades