< >


Spännande satsningar på Katedralskolans programutbud

Nu är det klart att Katedralskolan utvidgar sitt utbildningsutbud redan i höst. Det blir två nya spännande inriktningar på de nationella programmen Ekonomi och Natur. Dessutom öppnar skolan upp en ny yrkesintroduktion inom Introduktionsprogrammet (IM).

Två nya valbara inriktningar

Den ena nya inriktningen blir på ekonomiprogrammet som förutom befintlig inriktning inom ekonomi nu också kommer att erbjuda den populära juridikinriktningen. Det handlar dessutom om att naturvetenskapsprogrammet kompletterar inriktningen natur med samhällsinriktning. De nya inriktningarna ska komplettera de nuvarande och förhoppningsvis attrahera ytterligare en elevkategori. Elever som är intresserad av Ekonomi respektive Natur men som i dagsläget inte är intresserade av att fördjupa sig inom matematik eller de naturvetenskapliga ämnena utan söker en utbildning med en bredare profil, utan att för den skull tappa kärnan i respektive program.

- Vi ser att en del ungdomar i nuläget tvingas välja bort oss då önskad inriktning inte finns som valbar på vår skola men med dessa två komplement kan vi nu erbjuda våra ungdomar attraktiva alternativ på hemmaplan, säger samordningsrektor Petra Björk och fortsätter juridik och samhällsfrågor är alltid aktuella och det känns roligt att kunna öppna upp dessa utbildningar.

Ny ingång till arbete inom försäljning och service

I höst öppnar Katedralskolan även upp ytterligare en utbildning i form av yrkesintroduktion inom Introduktionsprogrammet (IM), denna gång med inriktning försäljning och service. Sedan tidigare erbjuds yrkesintroduktion inom plåtslageri och nu breddas alltså utbudet.

För de elever som inte har som mål eller möjlighet att ta sig in på ett nationellt program och som hellre siktar på att ta sig ut på arbetsmarknaden erbjuder nu Katedralskolan en satsning mot yrkesintroduktion inom Försäljning och service. Inom yrkesintroduktion läser eleverna mestadels praktiska kurser med målet att direkt efter avslutad utbildning komma ut i arbetslivet. Den nya ettåriga utbildningen erbjuder två olika profiler, en mot butiksförsäljning och en mot lagerarbete.

- Profilerna är utformade för att kunna möta arbetsmarknadens behov som märks inom Skara och dess närområdes näringsliv, säger samordningsrektor Petra Björk.

Redan i dagsläget finns det nationella programmet Försäljning och service valbart för behöriga gymnasieelever och nu blir alltså en nedkortad yrkesinriktad variant sökbar för alla ungdomar i Skaraborg som av olika anledningar saknar behörighet till nationella program. Den nya ettåriga yrkesutbildningen, som ingår i Introduktionsprogrammen IM, genomförs till största del i arbetsplatsförlagt lärande (APL) vilket gör att eleverna på ett naturligt sätt kommer ut på företag och skapar värdefulla framtida kontakter.

”Detta är mycket spännande”

De nya utbildningarna kommer vara sökbara redan i vår med start till hösten 2022.

- Katedralskolan är inne i en utvecklingsfas just nu. Nya inriktningar är ett steg i den utvecklingen, och det är mycket spännande. Det här kan bli riktigt bra, säger Lotta Grönlund Plöen, barn- och utbildningsförvaltningens nämndsordförande.

Är man intresserad av att få reda på mer om någon av de nya inriktningarna eller den nya yrkesinriktningen inom försäljning och service kan man kontakta studievägledare eller rektor på skolan.

Denna sida uppdaterades