< >

Shared Reading

Läs med biblioteket.

Tillsammans läser vi korta texter. Under läsningen stannar vi upp och samtalar om tankar, känslor och minnen som texterna väcker. Samtalet leds av en utbildad läsledare. Ingen förberedelse krävs.

Metoden passar alla, såväl vana som ovana läsare. Stämningen i gruppen är trygg och tillåtande.

Gruppen träffas tisdagar 11.00 -12.30 och biblioteket bjuder på macka och kaffe eller té.

Denna sida uppdaterades