< >

Ska vi samverka?

Målet för besöksnäringsutvecklingen i Skara kommun är att Skara skall vara en attraktiv plats att besöka. Vi vill helt enkelt att fler ska stanna längre och uppleva mer. Detta ger fler gästnätter och fler arbetstillfällen inom besöksnäringen.

Om det arrangemang du planerar uppfyller kriterierna för ett gott och hållbart värdskap och inriktningen stämmer med årsklockan ökar möjligheterna till samarbete med Skara kommun. Kommunen gör också en bedömning av hur
evenemanget kan kopplas till kommunens visioner och mål och förväntad effekt.

Vi vet att möjligheterna till kultur och en aktiv fritid ger god livskvalitet och är avgörande för var man vill leva och bo. Därför arbetar vi aktivt för att göra Skara ännu mer attraktivt. I staden, på landet och mittemellan.

Tips för ett bra samarbete inför ditt evenemang

Kontakta

Ta kontakt med Skara kommun eller MEGA+, kanske kan vi samverka?

Kolla datum 

Kolla datum så det inte krockar med något annat Länk till annan webbplats.

Läs på

Kolla upp vilka tillstånd du kan behöva och vilka regler du Länk till annan webbplats.
behöver ha koll på Länk till annan webbplats.

Bolla

MEGA+ kan hjälpa till som bollplank med tillstånd och är
gärna med och stöttar med kunskap.

Meddela

Meddela oss direkt när evenemanget är satt.
Lägg in programmet på vastsverige.com/skara Länk till annan webbplats.

Mod & initiativ

Var inte rädd för att anordna arrangemang, ju mer vi gör tillsammans desto roligare har vi.

Denna sida uppdaterades