Malin Tell blir tillväxtchef och Sara Salegård digitaliseringschef

< >


Klart med tillväxtchef och digitaliseringschef

Rekryteringen av två chefstjänster inom kommunledningsförvaltningen är klar. Rekryteringen har skett internt eftersom kompetensen bedömdes kunna gå att hitta i förvaltningen. Det blir nuvarande tf planchef Malin Tell och digitaliseringsstrategen Sara Salegård som tar de nya rollerna.

- Jag är glad över att vi har så många proffsiga och duktiga medarbetare i Skara kommun och att vi nu har haft möjligheten att ge en av dem tjänsten som tillväxtchef och en annan tjänsten som digitaliseringschef, säger kommundirektör Linda Esseholt Hermansson.

Under året har det skett en del förändringar i organisationen på kommunledningsförvaltningen. Förändringarna görs för att bättre spegla politiska mål och ge bättre effekt i de frågor som kommunledningen fokuserar på. En av åtgärderna är att skapa en sammanhållen tillväxtenhet. Det andra att skapa en digitaliseringsenhet som med all säkerhet kommer att växa i takt med digitaliseringen i samhället för övrigt.

Sara Salegård blir Skara kommuns digitaliseringschef och kommer leda den nya enheten digitalisering och utveckling. Hon tillträder sin tjänst den 1 augusti.

- Sara har gedigen erfarenhet från verksamhetsutveckling med hjälp av digitalisering och hittar ständigt nya smartare arbetssätt som ger invånarna ännu bättre service och ökar organisationens effektivitet, säger Carolina Esping, som är biträdande förvaltningschef och har drivit rekryteringsprocessen.

- Jag är glad för det förtroende jag fått och ser fram emot att tillsammans med kommunens verksamheter fortsätta att utveckla de digitala arbetssätten i kommunen för att förenkla för invånare och medarbetare. Det känns väldigt roligt att Skara kommun väljer att satsa mer på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering, säger Sara Salegård.

Tillväxten i fokus

Ett nytt uppdrag från politiken är att ta fram en tillväxtstrategi som ska samla och ta ut riktningen för de insatser som görs idag och kommer att ske framåt i kommunen.

- Malin kommer att bli en riktigt bra tillväxtchef som kommer att få uppdraget att ta fram en tillväxtstrategi som stakar ut vägen för Skaras framtid. Här kommer det hända grejer, säger Linda Esseholt Hermansson.

- Malin är en entusiastisk ambassadör som alltid har fokus på det bästa för Skaras utveckling och kommer att leda den nya enheten för tillväxt och näringsliv, säger Carolina Esping.

Malin Tell har en mångårig erfarenhet från olika utvecklingsroller i Skara kommun. De senaste året har hon också varit tillförordnad planchef med övergripande ansvar för arbetet med översiktsplanen. Det är ett mycket omfattande arbete där tillväxt utgör en bärande del.

- Skara med sitt fantastiska geografiska läge mitt i Skaraborg och med alla sina olika styrkor har stor potential att växa. Det känns riktigt kul och stimulerande att få vara med och leda arbetet med fokus på tillväxt i Skara och Skaraborg och arbeta för att få fler människor att vilja flytta till Skara och driva företag här, säger Malin.

Malin Tell tillträder tjänsten den 1 september. Därefter återstår rekryteringen av en utvecklingsledare och den rekryteringen sker externt.

- Vi har gjort flera positiva rekryteringar under det sista året. Nya och gamla medarbetare kommer att kunna göra något riktigt bra tillsammans här frampå. Självklart är det politikerna och det stundande valet som kommer att bana vägen för innehållet i tillväxtrategin men ni har vi många tjänstepersoner som på olika sätt kommer att kunna verkställa den i praktiskt verkstad, avslutar Linda Esseholt Hermansson.

Denna sida uppdaterades