< >

Ore backar

I Ore backar kan både barn, fågelskådare och vanliga picknickare få sitt lystmäte. Stigen följer kammen på en brant ringlande rullstensås, som ger känslan av att flyga fram över landskapet.

Första delen av vandringen går genom en grön grotta av hassel, ek och alm. Svirrande grönsångare och skimrande ormbunkar gör att världen utanför känns avlägsen, men efter några hundra meter kliver man ut i ljuset igen. Här öppnar sig böljande ekhagar längs sjöstranden, med fallna trädjättar att klättra på eller slå sig ner vid för att äta matsäck. Barn och biologer kan roa sig i ihåliga ekar, vid strandkanten eller vid sandiga slänter där vildbin har sina bohålor.

Om man kan hålla ut ända till vandringens ände är det också fint att ha picknick vid utsiktstornet längst ut på udden. Här är man mitt i Hornborgasjön och mitt i fågellivet, med chans att se exempelvis svarttärna och havsörn. En nästan garanterad art är skarv eftersom skarvarna har en koloni i de döda videsnåren utanför (som blev dränkta när Hornborgasjöns vattenyta höjdes). Rakt över på andra sidan sjön syns naturum och Ytterberg, och bakom det höjer sig Billingen.

På vägen tillbaka kan man följa stigen på åsen en bit ovanför stranden. Här känns det som om man förflyttar sig mellan Norrland och Sydsverige bara genom att vrida på huvudet. Väster om åsen breder barrskog och tuvullsmyr ut sig, medan landskapet österut är sydländskt leende med blomsterbackar och jätteekar.

Denna sida uppdaterades