< >

Ökull-Borregården

Att vandra över Ökull-Borregårdens böljande gröna kullar är som att gå i en saga. Denna saga handlar om sällsynta svampar, orkidéer, fågelsång och blåsippor, men också om bad och fester.

Den som kommer till fots från Varnhem möter långa kullhorisonter där Arn skulle kunna komma ridande när som helst. Markerna här har betats eller slagits sedan 300 år enligt vad som finns nedtecknat, men mularnas och liarnas historia går kanske tusentals år tillbaka. Ökull var en kungsgård under medeltiden, där kungens representant i trakten bodde. Markerna runt Borregården tillhörde förmodligen Varnhems kloster en gång i tiden.

Den långa kulturhistorien och kalkrikedomen har gjort markerna sällsynt rika på ovanliga växter och svampar. Om man slår sig ner på torrängarna och gör en ruta på en halvmeter gånger en halvmeter kan man hitta 25 arter av kärlväxter. Allra rikast är floran på Getaryggen, en ås som stigen följer i sydöstra delen av reservatet, och vid Tjursberg, en hög kulle just norr om Ökullasjön.

Tjursberg reser sig skarpt från den släta planen nedanför, tidigare känd som Ökulls festplats. Här hölls fester från 1930-talet fram till 1950-talet, när platsen blev utkonkurrerad av mer lättillgängliga folkparker. Under samma tid spelade också Axvalls och Varnhems fotbollslag här, med Ökullasjön som duschrum. Även om man inte är hängiven artletare så är naturreservatet ett bra ställe att möta våren och försommaren. Särskilt när vinden är sydvästlig (vilket den oftast är) så att inte bruset från väg 49 överröstar fågelsången. Kullarna blir först blåsippsblå och sedan vitsippsvita. Missa inte att man kan ta sig under vägen och fortsätta vandringen till Drottningkullarna.

Alla delar av naturreservatet är inte så lättillgängliga. Utanför stigen hamnar man snart i sumpskog eller på gungfly, vilket är helt perfekt om man är biolog, eftersom man kan hitta många spännande mossor och orkidéer på de fuktiga kalkrika markerna. Om man vill se orkidéer som flugblomster, kärrknipprot och ängsnycklar rekommenderas det lilla rikkärret som ligger i skogen drygt 100 meter väster om Tjursberg. Finast blommar det här i juli.

Denna sida uppdaterades