< >


Här är Skaras klimatlöften för 2022

Skara kommun deltar i satsningen Kommunernas klimatlöften som består av konkreta åtgärder som är beprövade och ger stor utsläppsminskning, och där kommunen har rådighet. Skara har en hög ambitionsnivå och lyckades under 2021 uppnå 8 av 16 avlagda löften. Nu antas 15 löften för 2022.

Skara har valt att ha en hög ambition med sina klimatlöften från startåret 2021 och håller en fortsatt hög nivå till nästa år. Löftena för 2022 är 15 till antalet.

- Att avge klimatlöften som en metod att spänna bågen tillsammans är ett sätt att fokusera våra ansträngningar som jag tror är bra för alla. Att Skara också levererar är jag stolt över, och tacksam eftersom det är en investering i framtiden. Det visar också på kompetensen och kraften i Skara att vi lyckas med omställningsarbetet. Skara har redan första året nått fler mål än de flesta kommuner lovade att börja jobba mot - vi ligger i framkant, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson (M).

Skara kommuns klimatlöften 2022

Kommunstyrelsen har beslutat att avge följande 15 klimatlöften varav två är klimatlöften kommunen redan uppfyller:

 1. Vi har en laddplan för kommunen
 2. Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 3. Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 4. Vi använder en klimatstyrande parkeringsplan/policy
 5. Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 6. Vi minskar inköpen av fossilbaserade engångsprodukter
 7. Vi använder cirkulära möbler
 8. Vi möjliggör för medborgarna att låna/hyra produkter istället för att köpa
 9. Vi mäter matsvinn i offentlig verksamhet och har mål
 10. Vi beräknar klimatpåverkan från maten i offentlig verksamhet och har mål
 11. Vi genomför energieffektiviseringar
 12. Vi installerar solenergi
 13. Vi har en koldioxidbudget
 14. Vi finansierar investeringar i egen verksamhet genom grön obligation
 15. Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Så infriades löftena för 2021

Skara kommun har redan första året klarat 8 av 16 avgivna löften och har kommit långt även inom många av de övriga klimatlöftena.

Exempel på löften som Skara kommun infriar är investeringar för energieffektiviseringar och solel. Exempelvis har det under året investerats i både en solcellspark och andra solenergilösningar inom kommunens förvaltningar och bolag.

Exempel på löften som under pandemiåret varit svårare att infria är klimatevent för allmänheten men det finns med som en del av nästa års löfte att arbeta aktivt med invånarnas engagemang för klimatet.

Ett löfte där kommunen har kommit en bra bit på väg och delvis uppfyller löftet är mätning av matsvinn. Omsorgen har inte kunnat prioritera mätning under den rådande pandemin men hela kostenheten uppfyller klimatlöftet gott och väl (10% av all mat).

- Arbetet med att minska matsvinnet görs hela tiden. Till exempel bakas det bröd på grönsaker eller gröt som inte gått åt. Vi ser även en minskning av koldioxidutsläppen då matsedlar och maträtter har anpassats, säger kostchef Kristina Fahlgren Palm

På det hela taget har det skett stora framsteg under 2021. Med en så bra start finns det anledning att känna tillförsikt inför 2022.

- Det har gått väldigt bra och vi har kommit långt med de flesta löften vi antog. Det är både brådskande och angeläget att vi alla ställer om och drastiskt minskar vår klimatpåverkan. Kommunen har under året verkligen kavlat upp ärmarna och nu fortsätter vi jobba fokuserat och målmedvetet med nästa års klimatlöften och att minska vår klimatpåverkan, avslutar miljöstrateg Abbe Sahli.

Denna sida uppdaterades