< >

Klicka på kartan för högre upplösning

Storslaget i det lilla
Del 3: Arkitekturstråket

I Skara har varje generation fått göra avtryck i stadsbilden - under tusen år. 2016 utsågs Skara till Skaraborgs vackraste stad av arkitekturskribenten Mark Isitt. I sin motivering talade han bland annat om Skara som en plantskola för arkitekter och att han i Skara kände sig välkomnad och omfamnad. Stråket mellan stationshuset och Västergötlands museum beskrev han som snudd på världsarv. Ta en tur längst arkitekturstråket och njut av atmosfären och våra vackra byggnader.

Start vid stationshuet och mål vid Västergötlands museum. Promenaden tar 45 minuter (inklusive sträckan tillbaka till stationen).

1. Stationshuset

Carl Österman (1859-1938). Österman har även har ritat andra byggnader i Skara, så som Muhrska palatset (Gunnar Wennerbergsgatan 9) och Källeskolan. Se blogginlägg om stationshusets arkitekt!

Stationshuset ersatte den äldre stationsbyggnaden av trä. Till vänster ser du Hushållningssällskapet, ritat av G Ålander. Det är en av stadens mest monumentala byggnader.

2. Stadshotellet

Erik Langlet (1875). Här hittar du praktfulla interiörer, till exempel festsalen på andra våningen. Hotellet är ombyggt senast 1966. Langlet har också ritat hörnhuset mot norr (1878).

Mittemot ligger ett hus ritat av Ernst Torulf (1900-1904), som också har ritat Gamla vattentornet och maskinhuset på elverket.

3. Skara stadshus

Helgo Zettervall (1869-71). Stadshuset, som fram till våren 2017 använts som skola, är ritad av arkitekt Helgo Zettervall i nygotisk stil och invigdes 1871 som Skara läroverk. Skolan ersatte en tidigare skolbyggnad på samma plats från 1833, som i sin tur ersatte stadens gamla skolhus på Skoltorget. Djäkneskolan var fram till 1972 Katedralskolan.

Mitt emot (Järnvägsgatan 8) ser du ett hus ritat av Ernst Stenhammar (1924-27).

4. Domkyrkan

Skaramästaren (1100-tal). Arkitekter vid renoveringar har varit Helgo Zettervall (1886-1894), Ivar Tengbom (1948) och Jan Lissinsky (2000). Stilarna har skiftat genom åren, från romansk till gotisk och barock. Nu är det den gotiska stilen som framträder.

Under åren 1809-1810 försågs domkyrkan med platta torn och en del tyckte de liknade ett par byxor. Därefter kallades tornet Skara byxor, ett uttryck som lever kvar än i dag, trots att tornet ändrat utssende. Inredningen är unik med bland annat Soopska gravmonumentet och Bo Beskows vackra glasmosaikfönster.

Vid Stortorget ligger kommunhuset, Ivar Tengbom (1949). 

5. Gamla biblioteket

Fredrik Åbom (1855-1858). Stifts- och landsbiblioteket har såväl anor som samlingar från medeltiden. År 1859 kunde samlingarna överföras till ett nybyggt bibliotekshus, det som nu kallas gamla biblioteket, och är en av stadens äldsta stenbyggnader. Stilen är medeltidsinspirerad i C G Brunius efterföljd. Bottenvåningens östra del var ursprungligen avsedd för biskopen och domkapitlet medan den västra hyste läroverkets historiska och antikvariska samlingar samt senare Västergötlands Fornminnesförenings samlingar. Betydande delar av den fasta inredningen är bevarad.

6. Nya biblioteket och Djäknestallet

Nya biblioteket 

Nya biblioteket ritades av Olle Bergman (1985-1987) i tre våningar med tegelfasad och en stor sal i husets mitt omgärdad av arkader

Djäknestallet

Till höger nedanför biblioteket skymtar Djäknestallet. Djäknestallet är ett byggnadsminne som berättar om stadens anrika historia som skol och lärdomsstad. Husets historia kan spåras till 1800-talets början. Under de följande 50 åren byggdes huset om och till så det fick ungefär dagens utseende. När det nya biblioteket uppfördes i mitten av 1980-talet sågs det som angeläget att bevara Djäknestallet, men det fick flyttas ett tiotal meter mot nordost till nuvarande plats. Efter flytten renoverades byggnaden varsamt in-och utvändigt. I huset finns ett tjugotal rum, kök och trapphus med mycket fast inredning från cirka 1840 till 1910.  

7. Skara skolscen

Byggnaden ritades av stadsarkitekten Drott Gyllenberg och invigdes 1958 som tingshus. Den inrymmer en tidsenlig muralmålning av Bengt Winberg, Skara. Målningen är dock inte tillgänglig för allmämnheten. I början av 2000-talet fanns en kort tid Djurskyddsmyndigheten i tingshuset. Efter det har en datafirma hyrt lokalerna. Den 1 januari 2017 flyttade Skara Skolscen hit från det gamla Tingshuset söder om järnvägen.

På väg mot museet passserar du Kråks Herrgård (1790) som flyttats hit tillsammans med Götala herrgård (1780).

8. Västergötlands museum

Charles Lindholm (1919). Museibyggnaden uppfördes 1919 men det första museet under nuvarande namn öppnades 1865. Åren 1978-99 var namnet Skaraborgs länsmuseum. Den äldre delen ritades av Charles Lindholm 1919 och den yngre delen av Per Seiving 1993. Öster om museet hittar du Fornbyn. Hit har man flyttat hus från hela Västergötland för att ge en bild av det gamla bondesamhället.

9. Vägen tillbaka

På vägen tillbaka ser du radhusen på Domprostegatan, som är ritade av stadsarkitekt Drott Gyllenberg (1958). Källeskolan ritades av Carl Österman (1908-1910), "Gamla Everts" (fd livsmedelsaffär) ritades av Drott Gyllenberg i slutet av 1950-talet. Samma arkitekt ritade också Grandbiografen 1959. 

På tillbakavägen passerar du även Stiftskansliets äldre del, som är samtida med Linnés besök i Skara år 1746.

 

Denna sida uppdaterades