Klicka på kartan för högre upplösning

< >

STEN - Från megalit till cement

I Skara har varje generation fått göra avtryck i stadsbilden - under tusen år!

I stadskärnan finns allt från hitforslade megaliter till nyskapade cementdetaljer och gotiska mästerverk i sandsten. Skara ligger mitt i den av UNESCO utsedda globala geoparken Platåbergens Geopark. De världsunika platåbergen i området har varit en inspirationskälla, förutsättning och resurs för invånarna sedan urminnes tider, och det har satt sina spår i stadsbilden. Här finner du även inslag av sten från andra delar av landet som nu utgör självklara inslag i gatubilden.

Start och mål: Skara Stadshus
Tidsåtgång: 60 minuter (inklusive promenaden tillbaka från Fornbyn)

1. Stadshuset

Huset uppfördes 1869-71 i nygotisk stil av samme arkitekt som sedan fick uppdraget att återge domkyrkan en gotisk karaktär. Helgo Zettervall använde sig handlsget rött tegel, lokal kalk- och sandsten samt portlandcement i vissa av fasadens detaljer – ett banbrytande arbete eftersom det på den tiden inte fanns cementtillverkning i Sverige. Byggnaden uppfördes ursprungligen som skola och användes som det fram till våren 2017, men är numera stadens stadshus med kontaktcenter och turistinformation. Välkommen att kliva in och titta på fossilerna i kalkstensgolvet i den pampiga entrén – hur många kan du hitta?

2. Frihetsstenen

Stenskulpturen i granit av Bertil Y Svensson ”Byson” (1985) tar upp stora händelser i Skaras historia, med betydelse för Sverige, som träldomens avskaffande 1335. Att träldomen avskaffades just här berodde på att kungen råkade befinna sig i Skara vid tillfället, och då utfärdade Skara Stadga.

3. Järnvägsgatan

Järnvägsgatan är stadens paradgata. Den kantas av arkitektritade hus från perioden sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Se särskilt de två f d bankpalatsen, det ena i fin jugendstil! Ett av bankpalatsen är delvis gjort i kalksten, vilket är gammal havsbotten – hur många fossiler kan du hitta i fasaden?

4. Skaraborgs slott

En miniatyrmodell visar hur Skaraborgs slott såg ut när det uppfördes 1585 på denna plats, ovanpå resterna från dominikanermunkarnas kloster S:t Olof från 1200-talet. Stenmodellen är gjord av kalksten från närliggande Kinnekulle av Thorsbergs stenhuggeri.

5. Gamla kyrkogården

Gravstenarna speglar främst perioden 1825-1912. På den tiden var det inte lika vanligt med gravsten, utan de som hade pengar begravdes med gravsten i ytterkanten av kyrkogårdarna. De som inte hade så mycket pengar begravdes på allmänningen i den ordning man avled.

Lägg märke till två gravstenar som ser ut som trästubbar och Alanders enorma gravsten i granit från 1866 med inskriptionen ”Här hvilar rektor P G Alander f 1837 d 1874 och dess maka Elisabet Linderholm f 1844 d 1866”. 

På kyrkogården finns också en minnesplats signerad den lokala konstnären Therese Engdahl från Husaby. I konstverket återanvänds bland annat gamla gravstenar på ett elegant sätt.

6. Skoltorget

Skoltorget, mer kullerstensbeläggning från 1800-talet, är tidigare plats för stadens gamla trivialskola. Skolan brann ner 1719, men återuppbyggdes 1722 innan den ersattes av en ny skolbyggnad.

7. Domkyrkan

På sandstensfasaden finns närmare tusen stenhuggarmärken av ca 30 olika slag. Sandstenen är bruten på platåberget Billingens sluttning. Lägg även märke till statyer utvändigt, och reliefer, gravstenar och muren i kryptan invändigt. Sandstenen lät sig lätt bearbetas till perfekta kvaderstenar som var ett ideal i europeisk stenarkitektur redan under tidig medeltid. 

8. Bommagatan

Gatsten är ett vanligt inslag i gatubilden i den gamla stadskärnan.

9. Västergötlands museum

Den gamla museibyggnaden invigdes 1919 och är byggd i handslaget rött tegel efter ritningar av göteborgsarkitekten Charles Lindholm. Tavlan över porten är huggen i granit. Inne på museet finns de unika liljestenarna gjorda i sandsten att beskåda.

10. Fornbyn

Fornbyn visar äldre historiska byggnader från trakten, bland annat Hornborgastugan som är gjord i sandsten från Billingens fot. Här finns också en hällkista flyttad från Lilla Balltorp, Torbjörntorp (utanför Falköping). Den är gjord i kalksten, troligen från närliggande platåberget Mösseberg.

Vägen tillbaka:


  • Kungastenen, namnteckningar av Gustav V och Carl XVI Gustav
    samt några prinsessor.
  • Veterinärmuseet, medeltidsutställning i källaren (inträde).
  • S:t Nikolai kyrkoruin (1100-tal).
  • Rådhuset, sandstenspelare.
  • Stortorget, kullersten.

Denna sida uppdaterades