< >


Svenskt Näringslivs företagsklimat är presenterat

Den 23 maj presenterade Svenskt Näringsliv den attitydundersökning som ligger till grund för en företagsklimatrankning av Sveriges kommuner, vilken presenteras i sin helhet i september. Rapporten visar att Skara minskar något från 3,42 till 3,37 i företagens sammanfattande omdöme av företagsklimatet i kommunen.

De senaste fem åren har Skara pendlat lite fram och tillbaka och nu i år går kurvan alltså neråt. De senaste fem åren har Skara legat på följande sammanfattande omdöme:

2019: 3.40
2020: 3.51
2021: 3.38
2022: 3.42
2023: 3.37

Det som får bäst omdöme med betyg 4,2-3,5 är frågan om 'Mobilnät och bredband', 'Allmänhetens attityder till företagande', 'Påverkan av brottslighet/otrygghet' och 'Företagens engagemang för företagsklimatet'. Lägst omdöme får 'Skolans kontakter med lokala näringslivet', 'Tillgång till relevant kompetens' och 'Upphandling' med omdömen mellan 2,8-2,4.

- Vi strävar ju hela tiden efter att förbättra vår insatser för näringslivet, vår service och dialog, och när kurvan går åt fel håll måste vi ta till oss det och kika på vad vi kan göra bättre. Även när förändringen är liten, säger Skara kommuns näringslivsstrateg Helena Nyman Friberg.

Företagarnas önskade prioriteringar är bl.a. 'Minskad brottslighet och ökad trygghet (55%)', 'Fler som går yrkesutbildning 40%' och 'Mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen 37%'.

Skara kommun arbetar löpande med resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning, tillsammans med både SKR:s NKI-mätning Insikt, som görs årligen med dem som har haft ärenden i kommunen, och Fastighetsföretagarklimatets enkätsvar som görs vartannat år.

I SKR:s NKI-mätning hamnade Skara på plats 5 i Sverige i år och därmed blir mätningarna något motsägelsefulla. 

- Det är viktigt att kommunen, både tjänstepersoner och politiker, har bra dialoger med näringslivet och hur vi kan göra det bättre tillsammans för att kunna ha ett bra företagsklimat i kommunen. Det här är en attitydundersökning och det är genom dialog som vi ökar förståelsen från båda håll, säger Gunilla Druve Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Skara.

Skara (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.

PowerPoint-presentation (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.

Denna sida uppdaterades