< >


Sista spurten vid Björndammen 

Gestaltningsarbetena på Skaraborgsgatan vid Björndammen återupptas under perioden 22 augusti till 30 september. Det innebär även att trafiken på en del av Järnvägsgatan behöver ledas om.

Trafiken stängs av helt i norra körfältet på Skaraborgsgatan, vilket innebär att även Järnvägsgatan stängs av mot Skaraborgsgatan under denna period.

  • Trafiken på Järnvägsgatan leds om via Västra Kungshusgatan och Tullportagatan.
  • Trafiken på Skaraborgsgatan i västlig riktning leds om via Vallgatan.
  • Trafiken på Skaraborgsgatan i östlig riktning flyter på som vanligt.

Det här är det sista större planerade vägarbetet i centrala Skara på ett bra tag och det sista i den stora omgestaltning som har gjorts i området runt stationen. Arbetet görs för att öka tillgängligheten, tryggheten och för att göra Skara mer attraktivt. Vi ber om överseende under byggtiden och visad hänsyn för arbetarna på plats. Tillsammans gör vi Skara bättre.

Läs mer om varför vi genomför underhåll, investeringar och gestaltningsarbeten.

Denna sida uppdaterades