< >

Skara Skyddsängel

Forskningsprojektet Skara skyddsängel ska utveckla och testa drönarbaserade lösningar för cykelbelysning i Skara kommun.

I stället för att investera i traditionell fast belysningsinfrastruktur utvecklar projektet infrastrukturlösningar on-demand som använder drönare för att tillhandahålla belysning och potentiellt fler kompletterande tjänster som ska  förbättra trafiksäkerheten, känslan av säkerhet och komfort. Projektet ska utveckla prototyper för att genomföra användarexperiment på valda cykelvägar i Skara kommun. Experimentet utformas i ett design-för-allaperspektiv för att överväga alla sociala grupper och ge en mer tillgänglig och inkluderande infrastruktur.

Projektperiod

2021-2023

Syfte

Genom projektet hoppas forskarna få fler att välja cykeln även under vintern när det är som mörkast i Sverige.

Mål

Att gör aktiva resor säkra och attraktiva och därmed stödja hälsosamma och kostnadseffektiva resvanor genom behovsbaserat infrastrukturstöd.

Projektet bidrar till FN:S hållbarhetsmål nr 5, 9, 11 och 13.

Deltagande parter

Projektet koordineras av Sveriges forskningsinstitut RISE och genomförs i samarbete med Högskolan i Skövde, Jönköping University och Skara kommun.
Högskolan i Skövde leder arbetet med användarstudier. 

Projektet finansieras av Vinnova. 

Beskrivning av nuläget

Mörkret gör att många väljer att ställa bort cykeln under vinterhalvåret trots att de egentligen föredrar att cykla så mycket som möjligt. Det i sin tur gör att de positiva hälsoeffekterna och det klimatneutrala resandet uteblir.

Mobilitet är under omvandling där aktivt resande som cykling uppmuntras för hälsosammare och utsläppsfria resor. Trots de goda cykelvägarna som har byggts är installation och underhåll av belysningssystem dyrt. Det är inte alltid möjligt att ha bra ljusförhållanden på alla cykelvägar, särskilt på landsbygden. Under sådana omständigheter kan människor undvika att åka i mörker även om de föredrar att cykla mycket som möjligt. För att hantera detta och stödja förändringen av resvanor, är en naturlig fråga hur man hittar ekonomiskt lönsamma lösningar för cykelbelysning. Dessutom har trafikolyckor relaterade till cyklar blivit mer betydelsefulla de senaste åren, vilket kräver potentiellt infrastrukturstöd för att förbättra cyklistens säkerhet.

Projektlogg

2021-10-01 Projektstart
2021-11-22 Pressmeddelande Länk till annan webbplats.
2022-03-07 Mörkertester med drönare på cykelvägen mellan Axvall och Skara
2022-06-09 Deltagande i mässan Kista Mobility Days
2022-06-29 Start för VR-tester och djupintervjuer i Skara Länk till annan webbplats.
2022-11-23 Mörkertester i Skara
2022-12-23 Vi söker testpersoner
2022-12-29 Inslag i TV4 nyhetsmorgon Länk till annan webbplats.
2023-01-26 Podden Liv och trafik Länk till annan webbplats.
2023 (v9) Nya tester genomförs i Skara
2023-03-20 Pressvisning i Skara
2023-03-29 Inslag i SVT Länk till annan webbplats.
2023-04-12 Inslag i P4 Radio Skaraborg Länk till annan webbplats.
2023-06-18 Intervjuer till uppföljningsstudie
2023-11-20 Intervjuer till uppföljningsstudie

Denna sida uppdaterades