< >

Sammanträdesdagar 2024

Till kommunfullmäktiges sammanträden är allmänheten välkomna. De går även att följa direkt via Skara play.

(Reservation för eventuella ändringar.)

Kommunfullmäktige

Plats: Skara stadshus, aulan (Södra kyrkogatan 2)
Tid: 18:30

19 februari
29 april
10 juni
23 september
28 oktober
25 november

Kommunstyrelsen

31 januari
6 mars
3 april
24 april
22 maj
5 juni
28 augusti
2 oktober
6 november
4 december

Kommunstyrelsens beredningsutskott

17 januari
21 februari
10 april
8 maj
22 maj
29 maj
19 juni
14 augusti
18 september
23 oktober
20 november

Kommunstyrelsens personalutskott

21 februari
10 april
8 maj
11 september
16 oktober
20 november

Barn- och utbildningsnämnden

20 februari
19 mars
23 april
21 maj
17 september
15 oktober
19 november
17 december

Kultur- och fritidsnämnden

22 februari
21 mars
16 maj
19 september
21 november
19 december

Nämnden för service och teknik

22 februari
22 mars
25 april
14 maj
22 augusti
19 september
14 november
12 december

Omsorgsnämnden

25 januari
22 februari
21 mars
18 april
14 maj
20 juni
29 augusti
19 september
24 oktober
21 november
19 december

Omsorgsnämndens sociala utskott

16 januari
13 februari
12 mars
9 april
7 maj
11 juni
20 augusti
10 september
15 oktober
12 november
10 december

Extra utskottsmöten hålls löpande vid behov.

Samhällsbyggnadsnämnden

23 januari
27 februari
19 mars
9 april
14 maj
11 juni
27 augusti
17 september
15 oktober
19 november
17 december

Valnämnden

7 februari
25 april
8 juni
12 juni

Nämnden för samhällsskydd mellersta Skaraborg

7 mars
23 maj
27 juni
26 september
31 oktober
5 december


Denna sida uppdaterades