< >

Om webbplatsen skara.se

Webbplatsen skara.se riktar sig till allmänheten som på olika sätt är vill få kunskap om vad Skara kommun gör. På webbplatsen ska det vara enkelt att hitta aktuell information om aktiviteter och våra verksamheter. 

Webbplatsen ska bidra till att dina kunskaper om demokrati ökar och väcka intresse hos allmänheten om kommunens verksamheter. Informationen ska vara politiskt obunden, saklig, begriplig och tillgänglig. 

Ansvar för webbplatsen

Kommunikationsenheten i Skara kommun har det övergripande ansvaret för innehållet och den grafiska formen på skara.se. Det dagliga arbetet med innehållet sköter kommunikationsenheten tillsammans med webbredaktörer i verksamheterna.

I högerspalten på de flesta sidor framgår vem som är sidansvarig. En sidansvarig är en person eller verksamhet som ansvarar för sidans underhåll och uppdateringar. Sidansvarig har även ett övergripande ansvar för den publicerade sidan och ansvarar för att den information som man publicerar på skara.se är korrekt.

Denna sida uppdaterades