< >

Ny riskklassningsmodell

2024 inför Livsmedelsverket en ny riskklassningsmodell för registrerade livsmedelsverksamheter. Det innebär att alla livsmedelsverksamheter behöver lämna in nya uppgifter inför omklassningen.

Syftet med riskklassningen

De nya reglerna är anpassade för att styra kontrollen dit den är mest effektiv. Reglerna tar hänsyn till kända risker kopplade till varor och verksamheter samt syftar till att ge tydligare information och undvika att vilseleda konsumenter. Det betyder att det blir mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister.

Reglerna gör även riskklassningen och kontrollen mer enhetlig, träffsäker och rättssäker i landets alla kommuner. En enhetlig bedömning av kontrollbehovet, innebär exempelvis att restauranger i en kedja som verkar i flera olika kommuner kommer att riskklassas och kontrolleras på samma sätt oavsett var i landet de ligger.

Vilka uppgifter behöver du som livsmedelsföretagare lämna?

Med anledning av de nya reglerna behöver du som livsmedelsföretagare lämna nya uppgifter om din verksamhet utifrån följande fyra delar:

  • Huvudsaklig inriktning handlar om hur livsmedlen som verksamheten hanterar sprids till privatpersoner eller livsmedelsföretag.
  • Aktiviteter som sker i verksamheten, alltså vad livsmedelsverksamheten gör. Till exempel om du kyler ned livsmedel eller tillagar rått kött.
  • Produktgrupper som innefattar om verksamheten hanterar livsmedel som omfattas av specialregler.
  • Verksamhetens omfattning avser vilken storlek eller spridning verksamheten har, det kan exempelvis redovisas som antal årsarbetskrafter eller antal ton utgående mängd livsmedel. En årsarbetskraft innebär en heltidstjänst under ett år. Deltidsanställda och säsongsarbetare behöver räknas om till heltid. Personer som arbetar mer än 40 timmar i veckan och/eller mer än 220 dagar om året innebär mer än en årsarbetskraft.

Har du en certifiering? Vissa standarder gör att verksamheten inte behöver lika många kontroller. Ta reda på vilka aktuella certifieringar du har för din verksamhet.

Läs mer om vilka certifieringar som ger reduktion av kontrollfrekvens.

Reduktion av kontrollfrekvens genom tredjepartscertifiering Länk till annan webbplats.

Vad händer sen?

Din verksamhet får ett beslut om den nya riskklassningen, som börjar gälla från och med januari 2024. Den nya riskklassningen ersätter din nuvarande riskklassning och leder till en kontrollfrekvens som visar hur många livsmedelskontroller din verksamhet får under en 5-årsperiod.

Denna sida uppdaterades