< >

Idéer och frågor från unga

Skara kommun vill gärna ta vara på ungas idéer för att utveckla kommunen till att bli en ännu bättre plats för barn och unga. Även frågor från unga om vad kommunen arbetar med och varför vill vi gärna svara på. De idéer och frågor som flest unga har lämnat svarar vi på nedan. Om din fråga/idé inte finns med nedan så kan du kontakta oss så får du svar direkt till din mail eller på sms.  

Har du fler frågor eller idéer skriv eller smsa till mentorerna för ungdomsrådet - information finns under kontakt. 


Idéer 


Svar från kommunen

 Utomhusgym vid planteringen


Bra ide tror att våra politiker har med satsningar i sina budgeterna inför 2022 för ”utbyggnad och tillgänglighet” i våra motions spår. Och vid planteringen har kommunen ett fint motions spår som är 2,3 km och 4,5 km. Som fritidschef kommer jag att delge våra politiker iden om att det finns önskemål om ett ute gym vid planteringen. /Camilla Helander - fritidschef

Mer hängplatser ute för unga som är tillgängliga sent                                                                          


Vi håller på att jobba med något som heter Etapp 4 på Vilan jag och personalen på plan och bygg enheten kommunen och då har vi med gestaltning och ställen där ni ungarna kan mötas och träffas. Vi återkommer till er i frågan när våra politiker har bestämt vad vi ska satsa på. - Camilla Helander, fritidschef

Bollpant


oll- pant funktion vilken bra ide, jag har försökt att googla men hittar inget bra tyvärr, ni unga får jätte gärna hjälpa mig med vart man kan få tag på en sådan. Känns ju som om vi kunde köpa in direkt i så fall. - Camilla Helander, fritidschef

Fler inomhus handbollsplaner


Fler handbollsplaner inomhus planeras inte in, vi i Skara och en stad till i Sverige är dem enda kommunerna som har 5 st. fullskaliga handbolls planer i en radie på 500 meter, (då räknar vi in Viktoriaskolan och Katedral, det finns också en fullskalig handbollshall ute i Varnhem.) /Camilla Helander - fritidschef

Billigare gym


Billigare gym är inget som jag kan påverka som fritidschef - kontakta gärna de olika gymmen i Skara. /Camilla Helander, fritidschef

Billagare bad och utomhusbad


Billigare bad priser jag lyfter frågan med våra politiker i kultur och fritidsnämnden. /Camilla Helander, fritidschef

Mer arbete för att hålla Skara rent


I centrala Skara städar vi en gång i veckan. Kommunen deltar i Skräpplockardagar på våren och en skräpplockadag på hösten. För att ändra attityder så krävs arbete från många delar i kommunen. -

Lampor till nya vollebollplanen


Kontakta föreningen som ansvarar för vollebollplanen.

Lampor längs det långa spåret i Petersburg


Detta kostar massor av pengar, flera miljoner. Vi lämnar frågan vidare till våra politiker i nämnden för service och teknik. 

Cykelställ med tak


Ett nytt cykelställ med tak finns vid busstationen, vid sidan om pizzerian. Området där är alldeles nyss omgjort och har fått bättre belysning.


Frågor 


Svar från kommunen

Hur arbetar ni i Skara kommun för att ha en klimatsmart stad/kommun?


Vi i Skara kommun arbetar brett med att minska de miljöproblem som sker i de egna verksamheterna, men även utåt mot invånare och företag i kommunen. Kommunen arbetar bl.a. med åtgärder för att minska utsläpp som genereras vid användning av våra lokaler och drift av fordon, men även genom att ställa krav vid inköp av varor och tjänster. Målet är att öka andelen förnybart och bli fossilfria. Kommunen arbetar också med olika insatser som syftar till ändrade beteenden och till att underlätta för invånare, företag och organisationer i Skara kommun att kunna välja miljövänliga alternativ. Fler cykelvägar och god tillgång till kollektivtrafik är exempel på detta. Skara kommun har sedan flera år tillbaka en Miljöstrategi. I Miljöstrategin finns olika miljömål och åtgärder för att nå målen. Mål och åtgärderna som tagits fram ska leda till goda levnadsförhållanden i Skara, livskraftiga ekosystem, minskad miljöbelastning och minskade utsläpp av växthusgaser. Med andra ord en hållbar utveckling. Exempel på detta är Installation av solceller, sätta upp laddstolpar och Hållbara transporter inom besöksnäringen.  Abbe Sahli - miljöstrateg

Kan vi få gratis busskort under sommaren?


Satsningen 2018 på sommarlovskort gjordes till största delen med statliga medel. Regionen sköt till en del för att det skulle räcka till för att erbjuda regionen runt-kort Kommunen gjorde jobbet med administrationen. Till sommaren 2019 kom ett förslag från två skolelever att erbjuda sommarlovskort även detta år. (KS 2019/266 ) Då fanns inga avsatt medel varken nationellt, regionalt eller kommunalt. Frågan har inte varit aktuell 2020 eller 2021 med anledning av pandemin. Västtrafik har stängt ner den möjligheten för kommunerna att subventionera sommarlovskort till skolelever i nuläget. Men vill de jobba för det är det ju läge att skicka in synpunkter och kontakta politiker nu och under hösten. Så att de kan komma med i budgeten. /Johannes Hukkannen - kollektivtrafikstrateg

Kan vi få mer soptunnor i Skara?


I Skara finns ungefär 150 papperskorgar och hundlatriner. Ytterligare tre papperskorgar ska sättas upp längs Hälsans väg på Smedtorpsgatan, vid entrén till Botan och Viktoriasjön. Är det något särskilt ställe som du tycker det saknas papperskorg på så hör av dig. Vi håller koll på hur mycket som slängs i papperskorgarna och flyttar runt om vi tycker det behövs. Men tre nya är ändå på gång!

Kan vi få fler utomhus handbollsplaner?


Idag har vi på Djurgårdsäng´( Bakom gällkvist skolan) en utomhus handbolls plan som vi från fritidenheten kritar upp så den blir spelbar. Har dem unga ide på någon annanstans i kommunen får dem jätte gärna komma in till oss med dem synpunkterna. Vi fördialog också med våra handbolls förningar om just utom hus planer. /Camilla Helander - fritidschef

Kan vi få hit Max eller Subway?


Skara har ett bra läge mitt i Skaraborg och vid E20, väg 184 och 49. Det tillsammans med att vi har t.ex. Skara Sommarland här gör att det har funnits intresse från olika snabbmatskedjor. Däremot är många saker som ska stämma. Företaget ska vilja öppna här och på just den platsen de önskar, den marken (eller lokalen) måste vara tillåten enligt lag att bygga på och markägaren ska vilja sälja eller arrendera (hyra) ut. Det har funnits kontakter med olika intressenter men det har antingen fallit på att markägaren inte velat sälja eller att det har varit svår att hitta någon som vill vara t.ex. franchisetagare*. Just nu har ju coronapandemin ställt till det också men vi försöker alltid locka hit företag, oavsett form. Håll tummarna! *Istället för att starta ett nytt företag från grunden kan du betala för rätten att använda ett redan etablerat företags affärskoncept och varumärke. Det kallas franchising./Helena Nyman Friberg - näringslivsstrateg

Köpcentrum till Skara?


Skara har idag tre handelsområden, Coopområdet, Julahuset och stadskärnan. Det kommer inte att bli något nytt handelsområde, men de som finns arbetar man på att utveckla. Detta görs av fastighetsägarna och kommunen i samverkan. Även här har coronapandemin bromsat takten. För att vara en sådan liten stad så har vi mer handel än vad liknande kommuner har. Däremot vill vi såklart ha mer. Att det kommer ett helt nytt köpcentrum är dock inte särskilt troligt. Däremot att utveckla de handelsområden vi har som sagt. /Helena Nyman Friberg - näringslivsstrateg

Affärer som Elgiganten/Biltema till Skara?


Sådana här affärer vill inte ligga för nära varandra och eftersom det redan finns i våra större grannstäder (båda i Skövde, Lidköping och Falköping) så kan det bi svårt. Däremot gör allt vad vi kan för att lösa det om det vill etablera sig här och man ska aldrig säga aldrig. /Helena Nyman Friberg - näringslivsstrateg

Ska ni bygga något nytt i Skara


  • I Petersburg ska det byggas pumptrackbana och aktivitetsstationer (hinder) längs med elljusspåret.
  • I Sörskogen byggs det en ny säker rondell och nya villor, parhus, radhus och små flerbostadshus (totalt ca 60 bostäder). Vattnet från gatorna ska dessutom i största möjliga mån renas genom att rinna ut på gräsbevuxna ytor och infiltreras.
  • Vid busstationen byggs två 5-våningshus kallat Stinsen med en äldre målgrupp som vi hoppas kommer flytta ur sina befintliga billigare hyresrätter som inte är anpassade för dem eller villan de bott i hela livet.
  • Vid Eva Åsbrinks gata byggs 28 nya lägenheter och några villor.
  • Vid Viktoriasjöarna byggs ett äldreboende för 110 personer.
  • Ny förskola ska byggas vid Skaravallen.
  • I Varnhem byggs ett parhus vid Ödegårdsvägen.
  • I Varnhem har vi byggt en våtmark som påminner om den munkarna hade för ca 900 år sedan.
  • I Axvall byggs 6 parhus i form av hyresrätter.
  • Vid Axevalla travbana bygger regionen en ny gymnasieskola med inriktning häst för ca 200 miljoner. 

/Kim Olsson, mark- och tillväxtstrateg
Denna sida uppdaterades