< >

Vänorter

Skara kommun har idag samarbete med vänorter i Norge, Danmark, Island, Finland, Tyskland och Litauen. Kommunens samarbete med vänorterna omfattar områden som kultur, välfärd, näringsliv och skol- och ungdomsutbyten.

Samarbetet inom kulturområdet är och har varit en betydande del av vänortsutbytet. Traditionella vänortsavtal finns med:

Eidsvoll, Norge

Sorø, Danmark

Fljótsdalshérað (fd. Egilsstadir), Island

Zeven, Tyskland

Radviliskis, Litauen

År 2005 ingick kommunerna Skara, Radviliskis och Grodzisk Mazowiecki (Polen) ett trepartsavtal. Parterna kom överens om att utveckla samarbete inom områden såsom kultur, politiska partier, miljö, administration, skolor och fritid samt näringslivsutveckling.

Vänortsföreningar i Skara

Skara-Radviliskis Vänortsförening är en organisation i Skara som har täta kontakter med Radviliskis. Föreningen Nordens lokalavdelning i Skara har aktivt drivit vänortsarbete tillsammans med motsvarande föreningar i de nordiska vänortskommunerna.

Denna sida uppdaterades