< >

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för samhällsplanering och bygglovsfrågor enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken med flera lagstiftningar.

Ansvarig nämnd är Samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningen består av tre enheter.


Miljöenheten arbetar med miljö- och hälsoskyddsverksamhet inklusive livsmedels-, tobaks- och läkemedelskontroll samt miljöstrategiska frågor och naturvård.

Planenheten arbetar bland annat med fysisk planering, GIS-verksamhet, energirådgivning och infrastruktur. 

Denna sida uppdaterades