< >

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Nyhetsbrevets syfte

Skara kommun ger ut ett nyhetsbrev riktat till näringslivet i Skara. Skara kommuns utveckling är beroende av många delar, där en av de viktigare är näringslivet. En bra kontakt med kommunens företag är A och O för att vi ska fortsätta att utvecklas som kommun. Därför ger vi ut ett brev en gång i månaden där vi kontinuerligt informerar om vad vi tror kan vara av intresse för dig och ditt företag. Det kan vara plan- och byggfrågor, information om skola, vård och omsorg, kultur, fritid men givetvis också aktuella näringslivsfrågor kopplade till vårt arbete med fokusområdet tillväxt och utveckling.

Information om personuppgifter

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som namn och e-postadress. Syftet med en sådan behandling är att kunna leverera information om Skara kommun och näringsliv. Vi har fått dina uppgifter eftersom du har valt att prenumerera, att du ingår i företagarnätverk, eller tidigare varit prenumerant på information från Skara kommun.

Vi följer de lagar som styr behandling av dina personuppgifter som t.ex. dataskyddsförordning och andra lagar.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke. Dina personuppgifter sparas endast så länge du själv vill prenumerera och raderas om du väljer att avsluta prenumerationen.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med det företag (personuppgiftsbiträde) vi använder för att kunna skicka ut nyhetsbrevet. Vi har särskilda avtal som styr hur personuppgifterna hanteras och lagras hos våra personuppgiftsbiträden.

Personuppgiftsansvarig är

Skara kommun, org nr 212000-1702
Kommunstyrelsen
532 88 Skara

Besöksadress: Skara stadshus, Södra Kyrkogatan 2

Du har rätt att kontakta oss

  • när du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig,
  • för att begära rättelse,
  • om har frågor om överföring av dina personuppgifter
  • för att begära att vi begränsar behandlingen,
  • för att göra invändningar på personuppgiftsbehandlingen
  • för att begära radering av dina uppgifter

Detta gör du enklast genom att kontakta kommunledningskontoret i Skara.

Telefon 0511-320 00
E-post Skara.kommun@skara.se

Kontakta dataskyddsombud
v6dataskyddsombud@goliskait.se

Telefon 0510-77 70 07

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

Denna sida uppdaterades