< >

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har som uppgift att vara ledningsfuktion vid extraordinära händelser som berör kommunen. Krisledningsnämnden stöds av en krisledningsgrupp som upprättas och leds av kommundirektören enligt kommunens krisledningsplan. 

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion.

Denna sida uppdaterades