< >

Katedralrondellen och badhusparkeringen

En ny förbindelse in mot Vilans fritidsområde och bättre parkeringsmöjligheter för besökare. Den nya cirkulationsplatsen i korsningen Hagaborgsvägen/Skaraborgsgatan innebär ett smidigare trafikflöde i området kring Skaras östra entré.

Projektperiod

1 februari - september 2024

Syfte

Skapa ett smidigare trafikflöde för södergånde trafik och bättre möjligheter för besökare att ta sig till Vilans fritidsområde.

Projektet innebär:

  • En  ny cirkulationsplats byggs i korsningen Hagaborgsgvägen/Skaraborgsgatan
  • 135  markerade parkeringsytor anläggs på badhusparkeringen

Mål

Höja attraktiviteten i området kring Skaras östra entré och Vilanområdet. 

Deltagande parter

SKara kommun, Snixåsen AB

Finansering

Kostnaden beräknas till 8,4 miljoner kronor.

Beskrivning av nuläget

För södergående trafik på Hagaborgsgatan är det begränsad sikt och svårt vid vissa tidpunkter att svänga vänster ut på Skaraborgsgatan.

Besökare till Vilanområdet får åka en omväg för att ta sig till området. Badhusparkeringen är grusad och upplevs inte välordnad och attraktiv. 

Projektlogg

2024-02-01 Entreprenörern etablerar sig på området. Arbeten påbörjas.
2024-02-07 Pressmeddelande

Frågor och svar

Förändringarna görs för att åstadkomma ett smidigare trafikflöde från Skaras norra delar in mot centrum och skapa en ny infart med utökade parkeringsmöjligheter vid Vilan, som går från fritidsområde till idrotts-och eventområde.

Skiss över infarten från rondellen till parkeringen.

Det blir ett bättre trafikflöde från Skaras norra delar.
Badhusparkeringen kommerr att kännas säkrare och mer attraktiv för gående och cyklister som passerar från Katedralområdet. Parkeringsplatsen blir belyst.

Det blir en gång- och cykelväg över Hagaborgsvägen i anslutning till rondellen, den övergång som finns idag längre norrut kommer stängas.

En skiss över blommor som ska användas i rondellen.

Grön gestaltning handlar om att använda växtlighet som material för att ge form åt en miljö och att öka attraktiviteten. I Katedralrondellen kommer perenner att användas.

Hagaborgsvägen kommer att vara stängd under en stor del av byggtiden och trafiken kommer ledas om.

Vägarbetet innebär minskad framkomlighet och lägre hastigheter på Skaraborgsgatan men trafiken kommer släppas förbi under byggnationen med några få undantag:
Vecka 18: Skaraborgsgatan blir enkelriktad och enbart fordonstrafik i västlig riktning mot centrum tillåts. Trafiken kommer ledas om via Brunsbogatan – Källegatan – Tullportagatan.

Vecka 22: Skaraborgsgatan och Hagaborgsvägen stängs av helt i några dagar på grund av asfaltering. Omledning kommer att ske.

Eventuella uppdateringar läggs ut på sidan Aktuella trafikstörningar Länk till annan webbplats.

Karta över badhusparkeringen

Badhusparkeringen stängs av under byggnationstiden, från och med slutet av vecka 8 (ca 22-23 februari)

Det tillkommer 135 markerade parkeringsytor på badhusparkeringen.

Skiss över infarten från rondellen in till badhusparkeringen.

Klicka på bilden för större upplösning

Den beräknas till 8,4 miljoner.

Denna sida uppdaterades