< >

Valnämnden

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är den lokala valmyndigheten. Valnämnden ansvarar för kommunens uppgifter i samband med val till europaparlament, riksdag, kommun och landsting samt eventuella extra val och folkomröstningar.

Valnämnden har till sitt förfogande ett kansli som under valnämndens ledning organiserar och genomför val och folkomröstningar. Kansliet utbildar röstmottagare, har hand om administrationen kring val, svarar på frågor om val med mera.

Valmyndigheten har det övergripande ansvaret för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar i hela landet.

Rösträkning

Valnämnden ansvarar för den preliminära räkningen av rösterna dels på valkvällen, dels på onsdagen i veckan efter valdagen. Rösträkning i valdistrikten på valnatten samt onsdagen efter valet är offentlig. Kungörelse för onsdagsräkningen anslås på kommunens officiella anslagstavla.

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid landstings- och kommunfullmäktigevalen ansvarar Länsstyrelsen, som är den regionala valmyndigheten.

För den slutliga rösträkningen och fastställandet av resultaten vid riksdagsval och val till Europaparlamentet ansvarar Valmyndigheten. 

Denna sida uppdaterades